Akademikerförbundet SSR

Akademikerförbundet SSR är ett fackförbund som organiserar samhällsvetare i form av beteendevetare, ekonomer, personalvetare, socionomer, statsvetare och dylikt. Man kan vara medlem som både arbetare inom offentlig och privat sektor, chef, egenföretagare och studenter. Förbundet har omkring 67 000 medlemmar och bildades 1958. Akademikerförbundet SSR är anslutet till Saco, Sveriges akademikers centralorganisation.

Förbundet hette från början Sveriges Socionomers Riksförbund (SSR) och var en utbrytning från SKTF (nuvarande Vision). De organiserade då främst socionomer men kom senare att bli ett bredare förbund som organiserade samhällsvetare på en mer generell nivå. Förbundet bytte namn till Akademikerförbundet SSR år 1993.

Fungerar Unionen för dig?

Unionen är Sveriges största fackförbund och fungerar för nästan alla yrken.
Kika in alla villkor och se om du kan bli medlem på Unionen.se

Var arbetar Akademikerförbundet SSR med?

Förbundet driver frågor som rör utbildning, forskning, arbetsmarknad och anställningsvillkor. De vill att engagemanget i föreningen ska vara roligt och utvecklande varpå de ser det som viktigt att skapa dialoger som bygger på öppenhet. De tycker även att internationell solidaritet är viktigt och stödjer således systerorganisationer runt om i världen för att stå upp för arbetares fri- och rättigheter även utanför Sverige. Detta sker genom fackligt, organisatoriskt och professionellt stöd. Denna verksamhet är i huvudsak finansierad av deras medlemmar som varje månad betalar in 1 krona till den så kallade ”Solidaritetsfonden”, andra inkomstkällor kommer från till exempel skadestånd som förbundet ibland kan få vid tvister.

Akademikerförbundet Vision

Deras vision är ett samhälle och arbetsliv som tillvaratar, utvecklar och värdesätter akademisk kompetens. De vill att arbetslivet ska vara jämställd och jämlikt i avseende kön, etnicitet, bakgrund, sexuell orientering och funktionssätt. De vill se ett arbetsliv som går att kombinera med föräldraskap.

Akademikerförbundet Medlemsförmåner

Som medlem får man råd och stöd i arbetsrelaterade frågor, man kan vara med i a-kassan, få försäkringar, kan använda sig av kollektivavtal och inkomstförsäkring. Man kan också få juridisk rådgivning och avtalshjälp i vardagen kostnadsfritt. De ger även ut medlemstidningen Akademikern och man får rabatt på Socionomen och andra tidskrifter.

Medlemsförmåner som finns är i form av att man kan hyra förbundets fritidshus och lägenheter i Frankrike, Spanien och Jämtland. Man får också tillgång till erbjudanden inom pensionssparande, banklån, försäkringar, kultur och annat.

Rulla till toppen