IF Metall Industrifacket

IF Metall, Industrifacket Metall eller helt enkelt Metall som det vanligtvis kallas, är en del av LOs riksförbund. Bland de olika yrkesgrupper som man representerar har det funnits facklig verksamhet långt tillbaka, ända sedan 1800-talet. Det förbund man ser idag bildades 2006 genom att man slog samman Svenska Metallindustriarbetareförbundet och Industrifacket. Förbundet har cirka 325 000 medlemmar, varav 69 000 är pensionärer. Drygt en femtedel av förbundets medlemmar är kvinnor och en stor del är unga.

Fungerar Unionen för dig?

Unionen är Sveriges största fackförbund och fungerar för nästan alla yrken.
Kika in alla villkor och se om du kan bli medlem på Unionen.se

För vem är IF Metall?

Som namnet antyder så har IF Metall sina medlemmar inom industrin, bland annat den som håller på med plast, läkemedel, byggämnen, stål, kemi och verkstad. Men även de som arbetar inom gruvindustrin, glasbruk och bilverkstäder. Detta innebär att många av Metalls medlemmar jobbar för stora företag, som Volvo, ABB och Eriksson.

IF Metall önskar att så många som möjligt på en arbetsplats ska vara fackligt anslutna, och man arbetar aktivt för att organisera så många som möjligt. Att man lyckats ganska väl kan ses från det stora medlemsantalet. För att underlätta medlemskapet är det grundat på lönen, man betalar drygt 1.7 % av sin lön i medlemsavgift. Minsta avgift ligger på 240 kronor per månad, men man har också ett tak på 600 kronor per månad. I avgiften ingår även medlemskap i a-kassan. För de som går pågymnasiet och är under 20 år är medlemskapet gratis.

IF Metall organisation och målsättning

Kollektivavtal är grundläggande för ett fackförbunds arbete. Dels förhandlar man ständigt för att förbättra kollektivavtalen och sluta nya. Men man jobbar också hårt för att avtalen ska följas på de olika arbetsplatserna, oavsett bransch eller antal anställda.

Samtidigt vill man att de anställda ska kunna utvecklas på arbetsplatsen, att alla ska ha en chans till intressanta arbetsuppgifter och tillväxt. Detta kan vara lite mer diffust, och det är därför som de lokala föreningarna har mycket att göra. Man kan se på de enskilda arbetsplatserna och sträva efter att tillämpa de rikstäckande avtalen.

IF Metall Medlemsförmåner

Bland de förmåner som kommer med ett medlemskap i Metall kan nämnas gratis facklig utbildning- med ersättning för förlorad inkomst. Olika typer av försäkringar ingår också, och man får gynnsamma avtal om man vill teckna ytterligare individuella försäkringar. Vissa försäkringar omfattar även familjen. IF Metallkortet som alla medlemmar får kan ge rabatter och erbjudanden på en rad olika ställen. Medlemmar har också möjlighet att ta ut lån med gynnsamma betalningsförhållanden.  Allt detta i tillägg till den fackliga kamp som förbundet hela tiden håller på med.

Rulla till toppen