Officersförbundet

Officersförbundet är ett fackförbund som organiserar yrkesofficerare, gruppbefäl, soldater
och sjömän. Förbundet har omkring 13 500 medlemmar och är anslutna till Saco.

Facket skapades 1995 genom att Svenska officersförbundet (1932) och Officerarnas
riksförbund (1981) slogs samman. De arbetar för att arbetare inom militären ska få bästa
möjliga anställningsvillkor och jobbar genom att driva medlemmarnas intressefrågor genom
aktivt deltagande i beslutsprocesser som påverkar dem.

Fungerar Unionen för dig?

Unionen är Sveriges största fackförbund och fungerar för nästan alla yrken.
Kika in alla villkor och se om du kan bli medlem på Unionen.se

Vad arbetar Officersförbundet med?

Förbundets kärnverksamhet består av rådgivning och förhandling med arbetsgivare. Som
medlem har man möjlighet att få kvalificerad rådgivning när det gäller bland annat ens
anställningsvillkor och även arbetsrätt och avtal.

Deras fackliga program fungerar som en utgångspunkt av åtgärder för förbunds- och
föreningsstyre att omsätta i praktiken. Facket har olika strategier de använder sig av för att nå
sina mål och därigenom kunna fungera som en ständigt aktiv verksamhet och förbättrande
organisation. För att göra detta möjligt förutsätts kommunikation mellan medlemmar,
officersföreningar och förbundsstyrelse med kansli. Därutöver ska kommunikationen ske till
fyra olika målgrupper: medlemmar, Försvarsmaktens ledning, politiska beslutsfattare och
allmänheten.

Officerförbundets Medlemsförmåner

Medlemsförmånerna består av sak- och personförsäkringar, gör det möjligt att ta medlemslån
hos banker och du kan även ansöka om bolån med förmånlig ränta. Förbundet har tecknat
avtal med juristbyrån avtal24 vilket gör att man kan teckna flertalet avtal kostnadsfritt. Man
kan också få billig el, hyra rum billigt i Stockholm och få medlemstidningen
Officerstidningen nio gånger per år. Som medlem kan man också ansöka till AEA’s a-kassa.

Rulla till toppen