SRAT – SRs Allmänna Tjänstemannaförbund

SRAT, SR:s Allmänna Tjänstemannaförbund, är ett fackförbund som organiserar arbetare
inom den statliga och privata sektorn samt inom kommuner och landsting. Exempel på de
professioner de organiserar är arbetsförmedlare, audionom, diplomat, flygtekniker,
hälsovetare, logoped, optiker och tandhygienist.

Även studenter inom dessa områden kan gå med i facket. SRs Allmänna Tjänstemannaförbund ingår i Saco, Sveriges Akademikers Centralorganisation, och har idag omkring 13 300 medlemmar i 25 olika medlemsföreningar.

Facket grundades år 1968 och var då verksamma inom Statstjänstemännens Riksförbund (SR) där de fungerade som en samarbetsorganisation. 1975 gick SR och Saco samman varpå centralorganisationen SACO/SR bildades, år 1992 ändrades namnet till Saco:s Tjänstemannaförbund SRAT och 2003 ändrade de till sitt nuvarande namn, SRAT.

Fungerar Unionen för dig?

Unionen är Sveriges största fackförbund och fungerar för nästan alla yrken.
Kika in alla villkor och se om du kan bli medlem på Unionen.se

Hur arbetar SR:s Allmänna Tjänstemannaförbund?

Fackföreningen ser medlemsinflytande som något grundläggande och nödvändigt och vill att
beslut som fattas görs det i så nära sammarbete med medlemmarna som möjligt. SRAT fackförbund är
uppbyggt av olika medlemsföreningar som har egna styrelser vilka bland annat arbetar med
yrkesfrågor och kompetensutveckling tillsammans med förbundskansliet.

SRAT Medlemsförmåner

Anledningarna till medlemskap i fackförbundet SRAT är bland annat att man kan få hjälp med yrkes- och branschrelaterade frågor. I medlemskapet ingår försäkringar, du får tillgång till lönestatistik, får erbjudande om karriärsamtal, CV-granskning och råd i ansökningsprocessen när du söker nya jobb. Du kan använda dig av kollektivavtal, får tillgång till försäkringar i form av inkomst- och sjukförsäkring. Du kan också ansluta dig till arbetslöshetskassan AEA, Akademikernas erkända arbetslöshetskassa.

Hos SRAT facket kan du vara medlem hela din karriär: såväl under studier, som vid jobbsökande,
när du är yrkesverksam, som egenföretagare och när du blir chef eller byter karriär. Som
medlem får du också tillgång till olika medlemsförmåner i form av att du kan gå på
seminarier, kan köpa ytterligare försäkringar till förmånliga priser, får medlemstidningar,
exklusiva bankförmåner samt rabatterade priser på böcker, el och hotell.

Rulla till toppen