Sveriges Arbetsterapeuter

Sveriges Arbetsterapeuter är en fackförbund som organiserar arbetsterapeuter och studenter
inom samma område. Förbundet bildades 1978 och är med i Saco. Omkring 90 procent av
alla arbetsterapeuter i Sverige är medlemmar i fackföreningen.

Fungerar Unionen för dig?

Unionen är Sveriges största fackförbund och fungerar för nästan alla yrken.
Kika in alla villkor och se om du kan bli medlem på Unionen.se

Vad arbetar Sveriges Arbetsterapeuter med?

Förbundet jobbar för att arbetsterapeuter ska få individanpassad utveckling inom sitt arbete,
att arbetsmiljön ska vara effektiv och utvecklande, att professionen ska förbättras och att
statusen för utbildningen och kompetensen ska löna sig. Föreningen driver både fackliga och
yrkesmässiga frågor.
Facket är uppbyggt på demokratiska grunder som regleras i deras stadgar. De arbetar utifrån
en vision och strategi som fastställs var tredje år av fullmäktige. Deras vision är att vara
delaktiga i ett byggande av ett jämlikt och hållbart samhälle, då arbetsterapeuternas uppgift är
att få människors vardag att fungera. De vill också se att arbetsterapeuterna har ett hållbart
arbetsliv där utvecklingen vad gäller kompetens och lön är god.

Deras strategi är ett fackförbund som drivs av sina medlemmar och verkar på såväl lokal som central nivå.
De arbetar med att medlemmarna ska få ett större inflytande inom professionen och på sin
arbetsplats, genom opinionbildning och lobbyarbete och genom samarbete och medlemskap i
andra organisationer. De kan ge vägledning i frågor som rör yrkesetik och yrkesjuridik. Som
medlem får man tillgång till lönestatistik från Saco och kan kolla upp lediga tjänster på deras
jobbtorget.

Sveriges Arbetsterapeuter fackförbund medlemsförmåner

Som medlem får man även vissa förmåner, till exempel rabatterat pris på litteratur från deras
förlag, möjlighet att gå på inspirationsdagar, tidskriften Arbetsterapeuten som kommer ut åtta
gånger per år. Man får också en inkomstförsäkring samt kan gå med i Akademikernas
erkända arbetslöshetskassa (AEA) som är en av de A-kassor med lägst avgift. Man kan också
teckna försäkringar till förmånliga priser och villkor.
Utöver det finns vad som kallas för ”extra medlemsförmåner” vilket innefattar till exempel
möjlighet att hyra deras lägenheter i Klövsjö, kunna handla på Adlibris med 5 procent rabatt
och möjlighet att gå på utbildningsdagar som ges av AkademikerKompetens

Rulla till toppen