Sveriges Arkitekter

Sveriges arkitekter är en fackförening som organiserar olika typer av arkitekter,
inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter, samt studenter inom dessa
områden. Det är ungefär 90 procent av alla arkitekter i Sverige som är medlemmar och facket
är med i Saco, Sveriges Akademikers Centralorganisation.

Förbundet grundades 2002 i samband med att de dåvarande fackförbunden som organiserade
dessa professioner upplöstes; Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR), Svenska
Inredningsarkitekters Riksförbund (SIR), Landskapsarkitekternas Riksförbund (LAR),
Fysiska Planerares Riksförbund (FPR) och ArkitektFörbundet.

Fungerar Unionen för dig?

Unionen är Sveriges största fackförbund och fungerar för nästan alla yrken.
Kika in alla villkor och se om du kan bli medlem på Unionen.se

Hur arbetar Sveriges arkitekter?

Facket styrs av sina medlemmar och inom förbunden finns det cirka 400 förtroendevalda.
Som medlem får man fackligt stöd och det serviceutbud man behöver inom sin arkitektroll
oavsett vilken position man sitter på och oavsett var i karriären man befinner sig. Du får stöd
i arbetslivet, hjälp med förhandlingar, arbetsrätt, avtal och vid tvister. Du får tillgång till
inkomstförsäkring och har möjlighet att ansluta dig till a-kassa. Utöver det får man tillgång
till lönestatistik, ökad branschkunskap, rådgivning inom affärsjuridik och förhandlingsstöd.

Sveriges arkitekter medlemsförmåner

Ytterligare förmåner man får som medlem är möjlighet till kompetensutveckling i form av
olika kurser, seminarium, nätverk och mentorsprogram. Man får medlemstidningen
Arkitekten som gör att man kan hålla koll på vad som sker i olika delar av branschen. Genom
att bli medlem har man också rätt att använda sig av någon av yrkestitlarna SAR/MSA, LAR/
MSA, SIR/MSA och FPR/MSA. Det sker även olika aktiviteter på lokal nivå man kan delta i.

Utöver det samarbetar fackförbundet med en rad olika aktörer för att kunna ge medlemmarna
ännu fler förmåner. Det kan till exempel vara i form av erbjudande om bo- och medlemslån
från banker, extra privatförsäkringar och pensionssparande, rabatter hos banker och
förmånliga elavtal.

Rulla till toppen