Fordonsinredning – stuva undan och transportera verktyg och material på ett säkert sätt

Det räcker med att några få verktyg ligger löst i fordonet för att skapa oordning – det vet alla bilförare. Personer som kör mycket i yrket är ännu mer medvetna om problemet med oordning. Hantverkare och andra näringsidkare som transporterar verktyg, utrustning och smådelar i transportbil eller minibuss är tvungna att hålla ordning i fordonet. Om man inte har hållare, krokar och lådor utbryter snabbt ett kaos i lastutrymmet. Oordning i fordonet är inte bra för affärerna och påverkar också arbetsglädjen negativt. Detta kan du ändra på genom att skaffa en modern fordonsinredning från Sortimo. Med ett modulärt uppbyggt inredningssystem skapar du ordning en gång för alla och har sedan allt du behöver för ditt arbete nära till hands. Och medan du kör sitter verktygen, redskapen och materialet säkert undanstuvade på sin plats. Till och med vid en häftig undanmanöver undgår du att lösa föremål blir till farliga projektiler. Du slipper materialskador och ännu värre saker.

Ordning i fordonet gör dig produktiv och du sparar tid

Transportbilar och lätta lastbilar används ofta som lager på hjul och mobil verkstad. Med en modern fordonsinredning kan du använda lastytan mångsidigt och har snabb åtkomst till verktyg och material. Särskilt i trånga utrymmen har du nytta av ett fördelaktigt dimensionerat ordningssystem. Tillverkare som Sortimo tar hänsyn till denna aspekt och dimensionerar systemet för fordoninredningpå ett ergonomiskt sätt. Systemets hyllor, takräcken och golv fästs fast med vinkeljärn, skruvar och blindnitar. Hos Sortimo kan de olika elementen anpassas på ett flexibelt sätt så att du utnyttjar lastutrymmet optimalt. För säker infästning av inredningen placeras borrhål i fordonet på lämpliga ställen.

Säkerhet i arbetet

En fordonsinredning med modulär uppbyggnad består av ett flertal komponenter som går att kombinera på olika sätt. I sortimentlådor och boxar kan verktyg och mindre material förvaras. Med krokar, dubbelkrokar, kabelkrokar och slangkrokar ser du till att lasten hålls fast på ett säkert sätt. Väskfästen, antiglidmattor, golvskenor, spännstänger och surrningsremmar bidrar också till säker transport. För ett smart utnyttjande av lastytan finns också verktygstavlor, systemväggar och utdragslådsystem. Lådinsatserna är låsbara i alla fordonsinredningar för att hålla dem säkert stängda även vid höga kördynamiska krafter. För speciella frakter erbjuder tillverkare som Sortimo speciella moduler. I vissa system kan en stor låda belastas med upp till 100 kg tung last. En långgodshylla är avsedd för förvaring av extra långa material.

En klok och ekonomisk investering i företaget

Ett robust system bör åtminstone överleva fordonets livslängd i företaget. I de högkvalitativa systemen används bara robusta och krocktestade moduler. För att spara utrymme går det i vissa system att integrera moduler under golvet. Till de viktigaste kraven räknas hög belastningskapacitet, lång livslängd och stabilitet. Systemet måste dessutom vara enkelt att anpassa och måste kunna utökas för att säkerställa en hög säkerhet i framtiden. Även tung utrustning som svetsaggregat och vinkelslipar kan fixeras säkert med lämpliga anordningar. Hållare för skyddsgasflaskor gör att utrymmet utnyttjas effektivt.

Fordonsinredningens tre funktioner

Alla moduler i inredningssystemet måste vara konstruerade på ett robust och okrossbart sätt. Å andra sidan får inte systemet vara för tungt för att inte öka fordonets vikt i onödan. Tunga takräcken, golv och utdragslådor skulle öka drivmedelskostnaderna på bekostnad av lasten. Som material för inredningssystemen används därför mest lätta legeringar och okrossbara plasteri form av fiberkompositmaterial. Det använda materialet måste vara enkelt att rengöra och stå emot oljor, lösningsmedel och kemikalier.

En bra fordonsinredning är ett mobilt lager, organisationsverktyg och lastsäkring i ett. Den måste följaktligen uppfylla tre krav:

  1. Optimalt utnyttjande av lastytan
  2. Ordnad och säker förvaring
  3. Ergonomisk och praktisk utformning

Den modulärt uppbyggda strukturen är mer än ett lager eller ett mångsidigt förvarings- och fasthållningssystem. En säker placering och fixering av alla föremål som verktyg, instrument, redskap och material är viktigt. Men även om hantverkaren bara uppehåller en kort stund i lastutrymmet är platsen ändå en arbetsplats. En ofördelaktig dimensionering kan leda till minskad produktivitet eller t.o.m. personskador. I vissa system finns en hopfällbar bänk så att arbetet kan utföras direkt i fordonet.

Kunder uppskattar ordning och reda – även i fordon

En professionell förvaring av verktygen och materialen gör också intryck på kunden. Vid en städad och säker förvaring av utrustning drar kunden slutsatsen att hantverkaren även arbetar på ett noggrant och omsorgsfullt sätt. Ett smart ordningssystem i lastutrymmet har positiva effekter på flera plan. Produktiviteten ökar, hantverkaren blir mer motiverad och hos kunden stärks övertygelsen av ett förstklassigt och prisvärt arbetsresultat. Utbyggbara och anpassningsbara hyllsystem sörjer i kombination med spännstänger och surrskenor för ett välorganiserat rullande lager och en säker transport.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen