Lön Träarbetare, snickare m.fl. Norrköping

Snittlön Träarbetare, snickare m.fl. i Norrköping

  • Män 2020: 32300/mån
  • Kvinnor 2020: ../mån
  • Medel 2020: 32100/mån

Norrköping

Norrköping är en stad som är belägen i Östergötland med en befolkning på omkring 140 000 invånare som i stor utsträckning är väldigt välutbildade.

Norrköping har historiskt sett varit en industristad, med störst fokus på textilindustrin på grund av dess ultimata läge med Motala ström som rinner genom staden. I takt med att världen blivit mer sammankopplad och transportmöjligheterna blivit större importerar vi nu mera textilier från Asien som har intriktat sig i stor utsträckning på textilindustrin, och behovet av inhemsk produktion har minskat. Av den anledningen avvecklades industrierna inom den branschen och Norrköping är numera en stad med arbetskraft som arbetar i varierande branscher. Nu inrymmer de gamla industrifabrikerna främst bostäder och skolor.

Restaurangbranschen är även enormt etablerad i staden med många restauranger och caféer som förser många invånare med arbete. Restaurangerna är främst belägna på Drottninggatan och Kungsgatan, vilket är två centrala gator i staden

Stadens vanligaste yrken

De vanligaste yrkena i Norrköping är programmerare, men även företagssäljare och grundskolelärare är vanliga yrken i staden. Dessa två yrken är främst kvinnodominerade, och det finns en stor efterfrågan i staden på detta.

Universitet och utbildning

I Norrköping finns ett campus tillhörande Linköpings universitet (LIU) som erbjuder ett flertal kurser och program. Även östsvenska yrkeshögskolan erbjuder utbildning i staden.


Information om yrket

Som träarbetare eller snickare är man vanligen anställd hos ett bygg- eller anläggningsföretag. Man kan också vara egenföretagare inom yrket.

Arbetsuppgifter

Träarbetaren arbetar med renovering, nybyggnation eller ombyggnation av hus, lokaler, och bostäder. Man kan också bygga broar eller andra konstruktioner. Ritningsläsning är en stor del av arbetet men träarbetaren har också flera andra arbetsuppgifter under byggets gång. En träarbetare eller snickare kan också arbeta med att till exempel konstruera möbler. Som träarbetare behöver man ofta också välja material efter hållfasthet och efter vad som ska byggas. Just studier av olika material är ofta något som ingår i träarbetarens arbetsuppgifter.

Arbetsmiljö

Träarbetaren samarbetar ofta med andra yrkesgrupper när det gäller större arbeten. Arbetet kan ske inomhus eller utomhus och hög höjd förekommer. När det gäller träarbetare som arbetar med byggnation kan flexibilitet angående arbetsort krävas då byggena ofta ligger på olika ställen. Många gånger är arbetet fysiskt krävande med det finns en hel del hjälpmedel som kranar och elektriska verktyg.

Rulla till toppen