SACO – Sveriges Akademiker

Ett flertal fackförbund går ofta samman till en större organisation, samtidigt som man behåller sina individuella identiteter. SACO, till exempel, står för Sveriges Akademikers Centralorganisation vilken grundades 1947, och samlar ihop 23 olika fackförbund eller yrkesförbund. Det alla har gemensamt är att man måste ha en akademisk examen för att kunna vara medlem. Medlemskapet grundas på vilken utbildning man har och inte vad man jobbar med för tillfället.

Fackförbunden som bildar SACO

  • Sveriges Reservofficersförbund
  • Sveriges Universitetslärarförbund
  • Sveriges Veterinärförbund

För vem är SACO?

Bland SACOs runt 650 000 medlemmar hittar man studenter, forskare samt både anställda och egenföretagare. De olika förbunden som tillhör centralorganisationen inkluderar Akademikerförbundet, Lärarnas riksförbund- för att bara nämna några.

SACO är partipolitiskt obundet, vilket dock inte innebär att man inte tar ställning när det behövs. Man förhandlar med både politiker och andra, ibland genom att starta debatter och skapa opinion. Men hela tiden så ligger det huvudsakliga intresset i botten, nämligen det som relaterar till akademikernas utbildning, anställning, forskning och liknande frågor.

Vad arbetar SACO för?

SACO satsar mycket på utbildning, man tror att detta är viktigt för Sveriges framtid. Därför vill man att utbildningen i landet ska hålla hög kvalitet, och att det även ska löna sig att ha en akademisk utbildning. Detta innebär att man arbetar inom skattepolitiken, och att man kräver löner som motsvarar utbildningen. Men man är också verksamma inom arbetsmiljöfrågor, diskriminering på arbetsplatsen och liknande frågor. Många av Sveriges akademiker är födda i utlandet, omkring 20 procent. SACO intresserar sig för att dessa också integreras i samhället och på arbetsplatsen, vilket kan vara speciellt svårt i början.

I dagens samhälle byter man ofta jobb inom olika sektorer, ibland har man privat arbetsgivare och ibland arbetar man inom den offentliga sektorn. Med SACO kan man tillhöra ett av deras förbund under hela sitt arbetsliv, man behöver inte byta bara för att man byter arbetsgivare. Man väljer medlemskap beroende på sin utbildning och yrke, inte anställningen. Många hör därför till sitt fackförbund, och SACO, under hela sin karriär.

Förutom att SACO arbetar för sina medlemmars bästa så kan man också ge råd i olika situationer. Bland annat kan man få tips och råd, men också statistik och fakta, om hur man på bästa sätt kan löneförhandla. Man hjälper även sina medlemmar att söka jobb, hur man skriver ansökan och gör en bra intervju. SACOs arbete ligger alltså inom många olika områden, som hela tiden leder till att medlemmarnas arbetssituation ska kunna vara den bästa.

Rulla till toppen