Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

SKL bildades genom successiv sammanslagning av Kommunförbundet och Landstingsförbundet mellan åren 2003-07. Annledningen till denna att sammanslagning skedde var bl.a. för att öka effektiviteten och för att kunna konkurrera med övriga Europa.

Denna organisation har som uppgift att främja kommunalt självstyre. Kommunen ska tjäna så mycket pengar och få så stort inflytande i samhället som möjligt och de menar att detta i sin tur ska bidra till en ökande samhällsutveckling. SKL jobbar på samma sätt som SN fast de hjälper de personer som jobbar inom den offentliga sektorn.

SKL styrs i första hand av en styrelse på 21 personer (+ några ersättare) som ansvarar för organisationen och dess ekonomi. Styrelsen beslutar också om saker där organisationen företräder arbetstagare mot arbetsgivare runt om i landet. Medlemmar i organisationen kan t.ex. vara kommuner, landsting och landsting som har benämningen ”region” (region Skåne), och det enda som krävs av dessa medlemmar är att de betalar en förbundsavgift som är i proportion till områdets skatteinkomst. Denna avgift var år 2008 på 0, 1367 promille.

Rulla till toppen