Kyrkans Akademikerförbund

Kyrkans Akademikerförbund är ett fackförbund som organiserar akademiker inom Svenska kyrkan. Deras medlemmar tillhör yrkesgrupperna präst, diakon och församlingspedagog eller är studerande inom något av dessa områden. Förbundet grundades år 1954 då fackförbunden Yngre Prästers förbund (1944) och Allmänna Svenska Prästföreningen (1903) gick ihop till en och samma förbund. Från början var namnet på facket Svenska prästförbundet, år 1979 byttes namnet till Svenska Kyrkans Personalförbund och 1998 fick det sitt nuvarande namn: Kyrkans Akademikerförbund (förkortat KyrkA).

Fungerar Unionen för dig?

Unionen är Sveriges största fackförbund och fungerar för nästan alla yrken.
Kika in alla villkor och se om du kan bli medlem på Unionen.se

Kyrkans Akademikerförbund Organisation

Anledningen till att präster började organisera sig i början av 1900-talet var en reaktion på att Svenska kyrkan blev ifrågasatt och jobbade för att tillvarata prästernas intressen, vilka var att ”främja en sund utveckling av kyrkan”. Fackföreningarna började bildas runtom i landet vilket gjorde att arbetare fick mer att säga till om och större möjligheter att påverka, samt skapade en arena för ökad samhörighet mellan prästerna. En fråga som drevs då var prästernas rätt till lön, vilket de inte hade haft tidigare.

Vad arbetar Kyrkans Akademikerförbund med?

Idag står det i deras stadgar att deras värdegrund och riktlinjer bygger på allas lika värde, mod, omtanke och inblick. Förbundet beskrivs som ett konstruktivt förbund som ”ser, förstår och agerar”.

Frågor de jobbar med är arbetarnas rätt till bra lön, arbetsmiljö, arbets- och anställningsvillkor. Som medlem kan man få hjälp och stöd vid löneförhandling, kan läsa på om sina rättigheter som står fastställda i kollektivavtalet och får tillgång till lönestatistik. Om du drabbas av sjukdom och om du är påväg att börja arbeta igen kan du få stad av Kyrkans Akademikerförbund. Reglerna de har går i enighet med de som Försäkringskassan satt upp och syftar till att du ska återgå till arbetet så snabbt som möjligt.

Kyrkans Akademikerförbunds medlemsförmåner

Medlemsförmåner som finns består av inkomstförsäkring utan tak, möjlighet att skaffa försäkringar till förmånliga priser, du kan ta lån hos till exempel SEB med bättre villkor, kan få juridiskt stöd vid behov av rättshjälp, har möjlighet att få rabatter på kurser, litteratur och tidningar samt får medlemstidningen Kyrkfack.

Rulla till toppen