Räkna ut din lön efter skatt – kalkylator

Med hjälp av vår lönekalkylator kan du räkna ut din nettolön, årsinkomst och se vilka skatter du betalar. Du fyller i vad du tjänar före skatt, året du är född och eventuellt medlemskap i Svenska kyrkan. Lönekalkylatorn beräknar sedan automatiskt rätt skatter och avgifter baserat på Skatteverkets aktuella uppgifter.

Räkna ut lön efter skatt

För att kunna räkna ut din lön behöver vi veta vad du har för bruttolön, vilket år du är född och vilken kommun du bor i. Om du är medlem i Svenska Kyrkan behöver du också ange vilken församling du tillhör.

Försäkra din inkomst – inkomstförsäkring ingår i medlemskapet i facket

Unionen.se är Sveriges största fackförbund för tjänstemän. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.

✔️ Perfekt för alla tjänstemän, även egenföretagare & chefer
✔️ Över 700 000 medlemmar
✔️ Inkomstförsäkring ingår

Kommunal.se är Sveriges största fackförbund för arbetare, både inom offentlig- och privat sektor. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.

✔️ Perfekt för alla arbetare
✔️ Över 500 000 medlemmar
✔️ Inkomstförsäkring ingår

Så räknar lönekalkylatorn ut din lön efter skatt / nettolön

För att kunna räkna ut lön efter skatt, se vilken skattetabell du tillhör och mycket annat skickar vår lönekalkylator frågor till Skatteverket via ett API. Skatteverket svarar sedan på detta anrop med olika uppgifter om skattesatser och avdrag. Sedan räknar Allapengars lönekalkylator samman allt detta och presenterar det för dig direkt på skärmen.

För att kunna beräkna din nettolön, alltså lönen efter alla skatter dragits, behöver vi veta din bruttolön. Bruttolönen är din lön före skatteavdrag.

Kommunal inkomstskatt – var du bor spelar roll

Kommunalskatt och landstingsskatt betalar bland annat för sjukvård och kollektivtrafik.

I Sverige finns det idag 21 län och 290 kommuner. Varenda en av Sverige 290 kommuner har sin egen skattesats för kommunalskatten. Kommunalskatten betalas av alla personer som har en beskattningsbar förvärvsinkomst och går till kommunen och landstinget.

Den kommunala inkomstskatten ligger vanligen runt 30 procent beroende på var du bor. Men mellan kommunerna med högst respektive lägst kommunal inkomstskatt kan det skilja mer än 6 procent vilket gör stor skillnad i plånboken. Om du tjänar 35 300 kr i månadslön före skatt så är din nettolön hela 1 572 kr högre i den kommun med lägst kommunal inkomstskatt än i den med högst.

Den genomsnittliga kommunala skattesatsen för 2024 är 32,37 procent.

Statlig inkomstskatt

Eftersom svenskar i genomsnitt tjänar 38 300 kronor i månaden behöver de flesta endast betala kommunalskatten. Men om du tjänat minst 598 500 kronor under 2023 så betalar du även en statlig inkomstskatt. Den statliga inkomstskatten ligger på 20 procent och är densamma oavsett var i Sverige du är folkbokförd. 598 500 kr = 49 875 kr i månadslön

För inkomståret 2024 ligger den gränsen på 615 300 kr.

Äldre betalar lägre skatt

För att kunna räkna ut din lön efter skatt behöver du uppge din ålder. Det beror på att från det år du fyller 66 år blir din inkomstskatt lägre. Anledningen är att du får en höjning på både ditt jobbskatteavdrag och grundavdrag.

Det innebär att en genomsnittlig arbetstagare som är 66 år eller äldre får cirka 10 procentenheter lägre skatt på arbete jämfört med en yngre arbetstagare.

Medlem i Svenska kyrkan?

Om du är medlem i Svenska kyrkan påverkas också din skatt eftersom du då även betalar en kyrkoavgift. Liksom den kommunala inkomstskatten så skiljer sig också kyrkoavgiften från kommun till kommun. Om vi återigen tar exemplet med Österåker och Dorotea så betalar du bara ungefär halva kyrkoavgiften i Österåker jämfört med Dorotea.

Den genomsnittlige inkomsttagaren betalar ungefär 1 000 kr i kyrkoavgift för varje 100 000 kr du tjänar i årslön. Att vara med i Svenska kyrkan är frivilligt och om du inte vill vara med längre kan du enkelt begära utträde.

Oavsett om du är med i kyrkan eller inte betalar du som folkbokförd i Sverige en begravningsavgift. Det gäller alla som har en beskattningsbar inkomst, oberoende av vilken religion du tillhör.

Public Service-avgift

2019 ersattes radio- och tv-avgiften som tidigare betalades av alla hushåll med en tv-mottagare. Den är nu ersatt av en Public Service-avgift som betalas av alla över 18 år som har en beskattningsbar inkomst. Avgiften är 1 procent av inkomsten. Det finns dock ett tak för denna avgift så du behöver aldrig betala mer än 1 219 kr per år (gäller 2024).

Vanliga frågor

Hur mycket skatt betalar man?

Hur mycket skatt du betalar och hur hög lön efter skatt du får beror utöver din bruttolön på vilken kommun du bor i, året du är född och om du är medlem i Svenska kyrkan.

Vad är bruttolön?

Bruttolön är lön före skatt, dvs pengarna du tjänat innan skatt och avgifter dras från din lön.

Vad är nettolön?

Nettolön är lön efter skatt, dvs den som lön som den anställde får efter skatten dragits. Det är detta belopp som betalas ut till löntagaren, vanligtvis varje månad.

Försäkra din inkomst – inkomstförsäkring ingår i medlemskapet i facket

Unionen.se är Sveriges största fackförbund för tjänstemän. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.

✔️ Perfekt för alla tjänstemän, även egenföretagare & chefer
✔️ Över 700 000 medlemmar
✔️ Inkomstförsäkring ingår

Kommunal.se är Sveriges största fackförbund för arbetare, både inom offentlig- och privat sektor. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.

✔️ Perfekt för alla arbetare
✔️ Över 500 000 medlemmar
✔️ Inkomstförsäkring ingår

Källor:
Skatteverket.se

Rulla till toppen