Fackförbund

Fackförbund är organisationer som består av flera fackföreningar inom samma yrke, industri eller bransch. Sveriges fackförbund är vidare organiserade under centralorganisationerna TCO, LO och SACO. Idag finns det flera fördelar mer än kollektivavtalet som gör det bra för dig att vara medlem i ett fackförbund.

Alla Sveriges fackförbund lista

Nedan har vi samlat alla Sveriges Fackförbund så du lätt ska kunna jämföra och hitta det som passar dig. Letar du efter ett specifikt fack kan du använda vår sökfunktion, annars kan du utforska denna kategori för att hitta rätt. Vårt arkiv inkluderar alla Sveriges fackföreningar med information kring förmåner, försäkringar och kontaktuppgifter.


Unionen – Sveriges största fackförbund

Fackförbundet Unionen är Sveriges största fackförbund för tjänstemän och grundades 2008 genom en sammanslagning av Tjänstemannaförbundet HTF och Sif. De organiserar nu kring 675 000 medlemmar och har sedan starten varit anslutna till TCO. Facket …

Kommunal fackförbund

Kommunal fackförbund

Ett av Sveriges största fackförbund är Kommunal, med sina drygt 500 000 medlemmar. Dessa arbetar inom kommun, landsting, kooperativ, lantbruk men även privata företag och församlingar. De allra flesta arbetar inom vården och äldreomsorgen.


Skolledarna

Som namnet antyder är Skolledarna en fackförening för chefer och ledare inom skolyrket. Det är det enda facket som helt och hållet satsar på skolledare och deras arbetsförhållanden. Alla ombud har erfarenhet inom ledarskap, och kan därför bättre …

Läs mer

Ledarna fackförbund

Fackförbundet för chefer

Ledarna är ett fackförbund som syftar att samla Sveriges Chefer och därmed stärka dessa ute i yrkeslivet. Ledarna Sveriges chefsorganisation anser att för att människor ska växa krävs det gott ledarskap vilket i sin tur föder framgång för …

Läs mer

Jusek

Facket Jusek är ett av de största akademikerförbunden i Sverige, Jusek.se är en del av Sacos fackförbund och samlar idag upp cirka 80 000 jurister, men i detta ingår även samhällsvetare samt ekonomer och personalvetare. Ett av huvudmålen för Jusek …

Läs mer

Sveriges Psykologförbund

För dig som arbetar som psykolog finns möjligheten att gå med i fackförbundet Sveriges Psykologförbund. Detta förbund grundades kring 1905-talet och har idag runt 8000 medlemmar på olika platser runt om i Sverige. Förbundet finns till för att …

Läs mer


säljarnas fackförbund

Säljarnas

Säljarnas fackförbund är ett riksförbund som samlare säljare och marknadsförare i Sverige. Fackförbundet har ett speciellt anpassat kollektivavtal som speglar branschens förutsättningar. Tjänstemän som jobbar med sälj får därmed anpassat stöd var …

Läs mer

Sveriges Tandläkarförbund

Sveriges Tandläkarförbund är Sveriges fackförbund för dig med svensk tandläkarlegitimation och som antingen är anställd, har en egen verksamhet, är lärare eller som har pågående studier. Det går också att vara medlem som pensionär som det ser ut …

Läs mer


Svenska Hamnarbetarförbundet

Svenska Hamnarbetarförbundet kan idag ses som ett mindre fackförbund som vänder sig och som stöttar arbetare inom hamn- och stuverinäringen i Sverige idag. Fungerar Unionen för dig? Unionen är Sveriges största fackförbund och fungerar för nästan …

Läs mer

Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund är ett fackförbund som organiserar läkare samt personer som studerar till läkare. Förbundet har omkring 47 000 medlemmar, och ungefär 85 procent av alla läkare i Sverige är medlemmar. Bland studenter är medlemsantalet omkring 4 …

Läs mer


Sveriges Ingenjörer

Sveriges Ingenjörer är ett fackförbund som organiserar högskoleutbildade ingenjörer, forskare, chefer, specialister samt studerande inom detta området. Förbundet har omkring 144 000 medlemmar och är med i Saco, Sveriges Akademikers …

Läs mer

Sveriges Farmaceuter

Sveriges Farmaceuter är ett fack- och yrkesprofessionsförbund som organiserar personer som är utbildade farmaceuter i form av apotekare, farmaci magister, receptarie och farmaci kandidat. Det går även att bli medlem som student inom några av dessa, …

Läs mer


Sveriges Arkitekter

Sveriges arkitekter är en fackförening som organiserar olika typer av arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter, samt studenter inom dessa områden. Det är ungefär 90 procent av alla arkitekter i Sverige som är …

Läs mer

SRAT – SRs Allmänna Tjänstemannaförbund

SRAT, SR:s Allmänna Tjänstemannaförbund, är ett fackförbund som organiserar arbetare inom den statliga och privata sektorn samt inom kommuner och landsting. Exempel på de professioner de organiserar är arbetsförmedlare, audionom, diplomat, …

Läs mer


Trafik och Järnväg facket – TJ

Saco-förbundet Trafik och Järnväg, förkortat TJ, är ett fackförbund som organiserar arbetare som arbetar administrativt, tekniskt eller arbetsledande inom företag med verksamhet inom väg-, sjö- och spårtrafik. Förbundet är, som namnet antyder, …

Läs mer

Officersförbundet

Officersförbundet är ett fackförbund som organiserar yrkesofficerare, gruppbefäl, soldater och sjömän. Förbundet har omkring 13 500 medlemmar och är anslutna till Saco. Facket skapades 1995 genom att Svenska officersförbundet (1932) och …

Läs mer


Naturvetarna

Naturvetarna är ett fackförbund som organiserar arbetare och studenter inom den naturvetenskapliga professionen inom life science, jord, skog, miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik och data. Till detta hör bland annat agronomer, biologer, …

Läs mer

Lärarnas Riksförbund

Lärarnas Riksförbund, förkortat LR, är en fackförening som organiserar behöriga lärare, studie- och yrkesvägledare och studenter inom dessa områden. Deras medlemsantal ligger omkring 90 000 medlemmar. Facket ingår i Saco och Offentliganställdas …

Läs mer


Kyrkans Akademikerförbund

Kyrkans Akademikerförbund är ett fackförbund som organiserar akademiker inom Svenska kyrkan. Deras medlemmar tillhör yrkesgrupperna präst, diakon och församlingspedagog eller är studerande inom något av dessa områden. Förbundet grundades år 1954 då …

Läs mer

Sveriges Arbetsterapeuter

Sveriges Arbetsterapeuter är en fackförbund som organiserar arbetsterapeuter och studenter inom samma område. Förbundet bildades 1978 och är med i Saco. Omkring 90 procent av alla arbetsterapeuter i Sverige är medlemmar i fackföreningen. Fungerar …

Läs mer


Fysioterapeuterna

Fysioterapeuterna är en organisering för fysioterapeuter och sjukgymnaster som är legitimerade av Socialstyrelsen. Även studerande inom dessa områden kan bli medlemmar. Organisationen bildades år 1943 och hette från början Legitimerade …

Läs mer

DIK Facket

DIK är ett fackförbund som organiserar arbetare inom kultur- och kommunikationsbranschen samt studenter inom dessa områden. Förkortningen står för Dokumentation, information och kultur. Medlemmarna kan vara verksamma inom till exempel bibliotek, …

Läs mer


Civilekonomerna

Civilekonomerna är ett fackförbund som riktar sig till ekonomer som innehar – eller studerar för att få – akademisk utbildning. Det är även en intresseorganisation för samma målgrupp. Förbundet grundades år 1936 och har varit med i Saco sedan 1948. …

Läs mer

Akademikerförbundet

Akademikerförbundet SSR är ett fackförbund som organiserar samhällsvetare i form av beteendevetare, ekonomer, personalvetare, socionomer, statsvetare och dylikt. Man kan vara medlem som både arbetare inom offentlig och privat sektor, chef, …

Läs mer


Service och kommunikationsfacket

Facket Seko är ett fackförbund som organiserar arbetare inom post-, trafik-, tele-, väg & ban-, civil-, sjöfolk-, energi-, försvar- och vårdbranscherna. Yrken som innefattas i detta är bland annat lokförare, tågvärdar, arbetare på posten. Klicka på läs mer om du vill läsa mer om Seko och deras förmåner till sina fackanslutna.

Läs mer

Musikerförbundet

Musikerförbundet är ett fackförbund som grundades 1907 och organiserar professionella musiker inom samtliga genrer. Medlemmarna kan vara yrkesverksamma i form av frilansare, anställda eller företagare inom kategorier som utövare, upphovsperson, …

Läs mer


TULL-KUST

TULL-KUST är ett fackförbund som organiserar arbetare och tjänstepersoner inom tullverket och kustbevakningen. Förbundet har funnits sedan 1899 och hette från början Sveriges tullvaktbetjentes förening (STBF) och det nuvarande namnet har hafts …

Läs mer

Sveriges Yrkesmusikerförbund (SYMF)

Sveriges Yrkesmusikerförbund, även kallat SYMF, är ett fackförbund som organiserar yrkesverksamma musiker och sångare, samt studenter inom dessa områden. Förbundet har idag (april 2016) omkring 2 200 medlemmar, varav omkring 700 av dessa är …

Läs mer


Skogs- och lantbrukstjänstemannaförbundet – SLF

Skogs- och lantbrukstjänstemannaförbundet, förkortat SLF, är ett fackförbund som organiserar arbetare inom lantbruk och skogsindustrint. Det kan till exempel handla om golf och virkesmätning. Även personer som arbetar på naturbruksgymnasier, inom …

Läs mer

Journalistförbundet

Journalistförbundet är ett fackförbund – och yrkesförbund – som organiserar journalister och journaliststudenter. Förbundet har funnits sedan 1901 och har varit anslutet till TCO sedan 1947. I dagsläget är ungefär 17 500 personer medlemmar i …

Läs mer


FTF – Facket för försäkring och finans

Facket för försäkring och finans – förkortat FTF – är ett fackförbund som riktar sig till försäkringsbolag, närstående banker och försäkringsmäklare. År 1919 bildades Försäkringstjänstemannaföreningen i Stockholm och Föreningen svenska …

Läs mer

Vision

Vision är ett fackförbund där anställda inom offentlig och privat sektor med anknytning till kommun, landsting och kyrka kan bli medlemmar. Det går även att organisera sig inom förbundet som anställd inom bolag och stiftelser inom kommunen och inom …

Läs mer


Försvarsförbundet

Försvarsförbundet grundades år 1919 och har idag runt 5 000 medlemmar. De är anslutna till TCO sedan 1938 och organiserar anställda inom bland annat Försvarsmakten, Försvarets materielverk, FRA, Fortifikationsverket, Försvarshögskolan och …

Läs mer

Lärarförbundet

Lärarförbundet är ett fackförbund som organiserar lärare i förskolan, grundskolan och gymnasiet, studie- och yrkesvägledare och skolledare. Även personer som studerar eller forskar inom dessa områden kan gå med i förbundet. Den lärarfackliga …

Läs mer


Polisförbundet

Polisförbundet är den svenska polisens fackförbund och medlemsorganisation. De är anslutna till TCA och representerade i Eurocop, The European Confederation of Police, som är ett samarbetsorgan för fackförbund i EU. Förbundet organiserar 95% av alla …

Läs mer

Teaterförbundet

Teaterförbundet är ett fackförbund som riktar sig till professionellt yrkesverksamma upphovspersoner, artister, tekniker, administratörer som jobbar inom scen och film, samt studenter inom dessa områden. Förbundet grundades år 1984 och är idag …

Läs mer


Vårdförbundet

Vårdförbundet är ett fackförbund som är med i TCO, Tjänstemännens Centralorganisation och riktar sig till legitimerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. Studenter inom samtliga av dessa områden kan …

Läs mer

Facket ST

Fackförbundet ST, Facket ST eller ST nerkortat, är en politisk obunden fackförening som organiserar anställda inom statliga myndigheter, statliga bolag, universitet och högskolor. De har funnits sedan 1904, men fick sitt nuvarande namn år 2003. Idag …

Läs mer


GS Facket

GS facket för skogs- trä- och grafisk bransch är ett fackförbund inom LO för anställda inom skogsbruk, träindustri, tryckerier och grafiska designföretag. I juni 2009 slogs Grafiska Fackförbundet Mediafacket och Skogs- och Träfacket samman och …

Läs mer

Pappers Facket

Svenska Pappersindustriarbetareförbundet, eller Pappers, är ett fackförbund som tillhör LO. Pappers facket bildades 1920 av arbetare i svenska pappers- och pappersmasseindustrin. De mycket dramatiska händelserna i svenska arbetarrörelsen i Ådalen i …

Läs mer


Livs – Livsmedelsarbetareförbundet

Livsmedelsarbetareförbundet, eller Livs, är ett fackförbund som ingår i LO och bildades år 1922. De organiserar drygt 35 000 medlemmar och har avtal med ca 2200 arbetsplatser. Facket livs finns för dig som jobbar inom Livs branschen och yrkesgrupper …

Läs mer

Fastighets Facket – Fastighetsanställdas Förbund

Fastighetsanställdas Förbund eller Fastighets är ett fackförbund inom LO som grundades år 1936. Det första fackförbundet inom yrkesområdet var Malmö Värmeskötare- och Gårdskarlsförening som bildades år 1918. Det fanns även flera andra lokala …

Läs mer


Elektrikerförbundet

Svenska Elektrikerförbundet, elektrikerfacket eller bara Elektrikerna. Ett fackförbund inom LO som blidades år 1906. De började som Stockholms Elektriska Montörförening som bildades år 1895. År 1902 anslöt man sig till Svenska Järn- och …

Läs mer

Byggnads Facket – Svenska byggnadsarbetareförbundet

Byggnads facket är också känt som Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Bygg är ett fackförbund som grundades år 1949. Det grundades som ett resultat av LOs försök under en längre tid att genomföra en industriplan. Planen var att arbetare från alla …

Läs mer


IF Metall Industrifacket

IF Metall, Industrifacket Metall eller helt enkelt Metall som det vanligtvis kallas, är en del av LOs riksförbund. Bland de olika yrkesgrupper som man representerar har det funnits facklig verksamhet långt tillbaka, ända sedan 1800-talet. Det …

Läs mer

Hotell och Restaurang Facket – HRF

Hotell och Restaurang facket kallas ofta kort och gott för restaurangfacket, eller HRF. Förbundet bildades redan år 1918 och täcker idag anställda inom hotell- och  restaurangnäringen, men även de som arbetar på nöjesanläggningar. Idag har man …

Läs mer


Facket Handels – Handelsanställdas förbund

Handelsanställdas förbund eller facket handels som det också kallas är stort fackförbund. Idag har man har cirka 150 000 medlemmar. En stor del av medlemmarna, cirka 30 procent, är unga människor under 30 års ålder. Handels har funnits länge, det …

Läs mer

Finansförbundet

Finansförbundet grundades redan 1887 vilket gör dem till ett av Sveriges äldsta fackförbund. Med 127 års erfarenhet har de sett finansvärldens framfart och de stora förändringarna av tempo och miljö som tagit plats sen dess. För att få i perspektiv …

Läs mer


Transport Facket – Transportarbetareförbundet

Transportarbetareförbundet, kort och gott Transport för de flesta, har funnits sedan 1897. Man hör till LOs riksförbund och har idag runt 63 000 medlemmar. I vissa yrkesgrupper är upp till en tredjedel under 30. Man arbetar aktivt för demokrati på …

Läs mer

Svenska Målareförbundet

Många yrkesgrupper har sitt eget fackförbund, som specialiserat sig på frågor som rör just deras bransch. Svenska Målareförbundet är ett sådant förbund, och som namnet antyder så representerar de målare. Men denna grupp har vuxit och utvecklats …

Läs mer

Rulla till toppen