Civilekonomerna

OBS, Jusek har slagits samman med Civilekonomerna och bildat fackförbundet Akavia. Efter det har Jusek och Civilekonomerna lagt ner.

Civilekonomerna är ett fackförbund som riktar sig till ekonomer som innehar – eller studerar för att få – akademisk utbildning. Det är även en intresseorganisation för samma målgrupp. Förbundet grundades år 1936 och har varit med i Saco sedan 1948. Idag har de omkring 43 000 medlemmar och är ett av de största fackförbunden i Saco.

Från början skapades och drevs facket av taxeringsrevisorer som tillsammans bildade Föreningen Sveriges Taxeringsrevisorer (FST). FST gick sedan med i Civilekonomer i Allmän Tjänst (CIAT) under en egen sektion och därefter, år 1968, övergick förbundet till att bli Civilekonomernas Riksförbund (CR). Sedan 1991 har förbundet hetat Civilekonomerna, vilket fortfarande är det officiella namnet.

Fungerar Unionen för dig?

Unionen är Sveriges största fackförbund och fungerar för nästan alla yrken.
Kika in alla villkor och se om du kan bli medlem på Unionen.se

Vad arbetar Civilekonomerna med?

Förbundet jobbar bland annat med frågor som rör anställningsvillkor, utbildnings- och yrkesfrågor samt andra frågor som deras medlemmar finner viktiga. Det går att vara medlem om man jobbar inom privat och kommunal sektor samt inom staten. Under de senaste åren har de även anpassat sig efter den rådande individualistiska idén och fokuserar dessutom på frågor som handlar om personlig utveckling och karriär. De har även en sektion för egenföretagare.

De har även arbetat fram anställningsavtal, kollektivavtal och dokument som behandlar de regler som gäller vid arbete utomlands. På lokal nivå – på arbetsplatsen – jobbar de även med frågor som rör arbetsmiljö, arbetares rätt till ledighet och emot diskriminering. Civilekonomernas fack kan ge konkret arbetsrättslig hjälp, har en inkomstförsäkring och kan hjälpa till med jobbansökningar i form av CV-granskning och dylikt. Deras vision är att arbetarna ska få bättre anställnings- och arbetsvillkor samt att de ska jobba i en bättre arbetsmiljö.

Facket Civilekonomerna – Medlemsförmåner

Som medlem får man även tillgång till olika förmåner. Till exempel i form av att kunna teckna bolån och medlemslån med förmånliga villkor. De tillhandahåller också lönestatistik, lönerådgivning, arbetsrättslig hjälp med jour och möjlighet att få information om lediga tjänster som finns tillgängliga. Utöver det har man möjlighet att delta på seminarier och man får medlemstidningen Civilekonomen.

Civilekonomerna kontakt

Stockholm

Västgötagatan 2, 5 tr 118 27 Stockholm
Civilekonomerna
Box 4720
116 92 Stockholm

Besöks- och leveransadress
Västgötagatan 2, 5 tr
118 27 Stockholm

Göteborg

Lennart Torstenssonsgatan 7, Göteborg

Civilekonomerna
c/o Göteborgs Läkarförening
Lennart Torstenssonsgatan 7
412 56 Göteborg

Malmö

Carlsgatan 12 A, Malmö

Civilekonomerna
Carlsgatan 12 A
211 20 Malmö

Rulla till toppen