DIK Facket

DIK är ett fackförbund som organiserar arbetare inom kultur- och kommunikationsbranschen samt studenter inom dessa områden. Förkortningen står för Dokumentation, information och kultur. Medlemmarna kan vara verksamma inom till exempel bibliotek, arkiv, museer, kulturadministration, kommunikationsavdelningar, tolk, logoped och turism.

Facket DIK
grundades år 1972 och ingår i Saco – Sveriges akademikers centralorganisation.

Vad arbetar DIK med?

Fackets funktion är att fungera som en källa för trygghet, kunskap och gemenskap. Vid konflikter med arbetsgivaren står facket på din sida, de har koll på frågor som rör yrket, utbildningar och arbetsmarknaden. De jobbar opinionsbildande gentemot arbetsgivare, politiker och beslutsfattare. Det ger även dig en möjlighet att påverka ditt arbetsliv i högre utsträckning, genom att kunna hänvisa till kollektivavtal och dylikt.

De jobbar också med att förbättra anställnings- och arbetsvillkor, bland annat genom kollektivavtal, att höja löner och att förbättra den fysiska, digitala och psykosociala arbetsmiljön. Detta är någonting de driver både på lokal och central nivå, samt genom att informera politiker om det aktuella läget inom branschen och för arbetare inom den. DIK facket vill
också se en bättre hantering av hot och våld, då ett stort antal bibliotekarier har upplevt aggressivt beteende, och fler har har blivit hotade av besökare – vilket är någonting som inte tas upp tillräckligt mycket i regeringens strategi och i rapporten från Arbetsmiljöverket.

DIK Fackets Medlemsförmåner

Som medlem i DIK fack har du möjlighet att få facklig rådgivning, någon som sköter förhandlingar åt dig på central och lokal nivå, A-kassa och inkomstförsäkring, aktuell information genom medlemstidning, nyhetsbrev och deras hemsida.
Förmåner man kan ta del av som medlem är medlemslån med bättre villkor, försäkringar till bra priser, möjlighet att till ett rabatterat pris gå på föreläsningar, konferenser och kurser.
Deras vision är att arbetsplatsen ska vara en trygg miljö då många av dessa platser – bibliotek, museum, konsthallar – är en förutsättning för en fungerande demokrati.

Rulla till toppen