Försvarsförbundet

Försvarsförbundet grundades år 1919 och har idag runt 5 000 medlemmar. De är anslutna till TCO sedan 1938 och organiserar anställda inom bland annat Försvarsmakten, Försvarets materielverk, FRA, Fortifikationsverket, Försvarshögskolan och Rekryteringsmyndigheten.

Fungerar Unionen för dig?

Unionen är Sveriges största fackförbund och fungerar för nästan alla yrken.
Kika in alla villkor och se om du kan bli medlem på Unionen.se

Var arbetar Försvarsförbundet för?

Idag jobbar förbundet framför allt med frågor som gäller anställningsvillkor, kompetensutveckling, arbetsmiljö, trygghet och rekrytering. De vill att jämställdhet ska vara någonting som genomsyrar all deras verksamhet.

Försvarsförbundet tycker det är viktigt att anställda har en bra lön och bra arbetsvillkor, både gällande arbetstider, semester och pension. De vill att alla ska känna sig trygga på sina arbetsplatser och jobbar därför med att förbättra anställningsvillkoren, vilket sker bland annat genom kompetensutveckling. De erbjuder även stöd och hjälp till personer som blivit uppsagda och om uppsägningen beror på tvister förhandlar de med arbetsgivaren och ger samtidigt arbetaren juridisk och arbetsrättslig hjälp.

Försvarsförbundet jobbar för att arbetsmiljön ska vara trivsam, vilket gäller såväl den fysiska miljön som den psykosociala. Det ska finnas bra belysning och ventilation och en arbetsmiljö där kollegorna stöttar varandra och trivs tillsammans. Där fyller även Försvarsförbundet en funktion genom att ha engagerade platsombud som gör facket mer synligt, då detta kan locka fler personer till att bli medlemmar och på så sätt åstadkomma ett aktivt samarbete.

Försvarsförbundets medlemsförmåner

Genom att vara medlem erbjuds man 50 % rabatt på kurser och studiecirklar vid Sensus Studieförbund, kan få medlemslån, stipendium, förmånliga telefon- och elpriser, årsprenumeration på vissa tidningar med 75 % rabatt och tillgång till facklig utbildning. De har även en arbetslöshetskassa där folk som är anställda hos stat, kommun, landsting, företag eller inrättningar som utgörs av samhällsservice (och finansieras genom skatter, helt eller delvis) kan vara med.

I sin helhet är detta ett utmärkt val av fackförbund för dig som försvarsmakten och söker efter ett fack som förstår dina behov som medlem. Med tillgång till juridisk och arbetsrättslig hjälp och bra medlemsförmåner för vidareutveckling ger försvarsförbundet en mycket bra grund.

Rulla till toppen