FTF – Facket för försäkring och finans

Facket för försäkring och finans – förkortat FTF – är ett fackförbund som riktar sig till försäkringsbolag, närstående banker och försäkringsmäklare. År 1919 bildades Försäkringstjänstemannaföreningen i Stockholm och Föreningen svenska livinspektörer vilka kom att bli FTF Facket. Förbundet ingår i TCO och har runt 13 200 medlemmar. FTF är det största facket inom försäkringsbranschen.

Fungerar Unionen för dig?

Unionen är Sveriges största fackförbund och fungerar för nästan alla yrken.
Kika in alla villkor och se om du kan bli medlem på Unionen.se

Vad arbetar Facket för försäkring och finans med?

Idén bakom FTF är att det ska vara specialiserade på de branscher som de verkar inom, för att därigenom kunna förhandla fram bra avtal för sina medlemmar. FTF facket ser en fördel med att alla som är anställda på en särskild arbetsplats. Oavsett yrkesroll, ska yrkesgrupper vara med i samma fackförbund då man ges störst möjlighet att påverka deras arbetsvillkor.

En annan grundtanke de har är att de vill finnas nära sina medlemmar, vilket har gjort att de har skapat lokala FTF-föreningar och -klubbar. Genom att finnas nära geografiskt kan förbundet också underlätta nära samarbete så lokala grupper kan driva frågor på arbetsplatsen som är viktiga.

Som medlem erbjuds du råd och juridisk hjälp, en av Sveriges bästa inkomstförsäkringar och lönestatistik för branschen.

FTF fack vill att arbetsplatserna ska vara fria från diskriminering och att samma förutsättningar ska gälla för alla medarbetare i branschen. Detta ska gälla vid lönesättning och villkor och vara med i kollektivavtalet. Arbetarna ska få kontinuerlig kompetensutveckling vilket är en lönsam investering för både branschen samt det enskilda företaget.

FTF Medlemsförmåner

I medlemskapet ingår inkomstförsäkring. Det går även att gå med i facket för försäkring och finans a-kassa som är en fristående organisation som betalar ut ersättning vid arbetslöshet. Det går att vara medlem i en annan a-kassa även när man är medlem i FTF facket, men det går också att vara med i deras egna a-kassa. Inkomstförsäkringen gäller enbart om man är med i a-kassan och levt upp till de villkor som de bestämt.

Rulla till toppen