Sveriges lärare

Sveriges lärare, är en fackförening som organiserar behöriga lärare, studie- och yrkesvägledare och studenter inom dessa områden. Facket ingår i Saco och Offentliganställdas Förhandlingsråd.

Förbundet grundades år 1884 när Svenska Lärarsällskapet bildades. Detta sällskap syftade till att vara ett ”föreningsband mellan lärare vid de allmänna läroverken” och de jobbade då för att förbättra läroverket, undervisningen och lärarnas arbetsvillkor. Förbundet ombildades 1913 till Läroverkslärarnas Riksförbund och 1964 bytte de namn till Lärarnas Riksförbund. Numera heter det Sveriges lärare

Vad arbetar Lärarnas Riksförbund med?

Sedan 1980-talet har de bland annat jobbat med frågor som handlar om att staten ska ha ökat ansvar för skolan och 1989 gick de ut i strejk mot kommunaliseringen av skolan. De har även arbetat för införandet av legitimation för lärare sedan 1992, vilket riksdagen beslutade skulle införas år 2011. År 2008 instiftade förbundet Skolans Dag, vilket är ett arrangemang innehållandes föredrag, workshops och presentation av forskning.

Idé

Idén bakom Lärarnas Riksförbund är att alla deras medlemmar ska vara kvalificerade och utbildade inom sina områden. Detta beror på att förbundet är med i Saco som kräver en akademisk utbildning som motsvarar minst tre års studier på högskolenivå. Förbundet organiserar efter yrke och inte efter bransch.

Målsättning

Fackförbundet har som målsättning att deras medlemmar ska få den kompetensutveckling se behöver för att utvecklas och inspireras i yrket. De strävar efter att ge sina medlemmar information och inspiration av hur de kan göra i olika situationer som dyker upp inom arbetet: hur man gör med mobbning, diskriminering och särbehandling eller hur man kan göra när man har en nyutexaminerad lärare i sin arbetsgrupp.

Lärarnas Riksförbund medlemsförmåner

Som medlem kan man få hjälp med löneförhandling och frågor som rör arbetsmiljö och anställningsvillkor; vad som gäller när man blir arbetslös, jobbar deltid, blir förälder, begär tjänstledighet eller blir varslad. Man kan även bli medlem i A-kassan AEA vilken är den största arbetslöshetskassan i Sverige. Som medlem har får man trygghet i sin anställning, möjlighet att påverka sina arbetsvillkor, inkomstförsäkring och hjälp eller information från facket som kan besvara yrkesrelaterade frågor.

Rulla till toppen