Lön Träarbetare, snickare m.fl. Göteborg

Snittlön Träarbetare, snickare m.fl. i Göteborg

 • Män 2020: 35700/mån
 • Kvinnor 2020: ../mån
 • Medel 2020: 35700/mån

Göteborg

Göteborg ligger i Västra Götaland och är Sveriges näst största stad med sina ca 600 000+ invånare.
I staden finns det god tillgång på arbete både för den högutbildade och för den lågutbildade. Göteborg är en stad med hög utbildnings- och kunskapsnivå och industrierna i och runt om staden kräver både arbetskraft ”på golvet” och högutbildad personal på de mer administrativa avdelningarna. Industrierna har utvecklats kraftigt under åren och har därför blivit mer och mer högteknologiska. Många av de tunga industrierna har flyttat utomlands vilket tvingat Göteborgsindustrier till att satsa på speciallösningar och specialmaterial istället för enbart volym. 

I stadskärnan, längs med huvudgatan Avenyn finns det massor med restauranger, hotell, kaféer, uteserveringar och barer. Dessa söker ständigt efter ny arbetskraft eftersom det är yrken med stor omsättning på personal.

Stadens vanligaste yrken

Den vanligaste yrkeskategorin i staden är undersköterska. Kvinnorna dominerar bland undersköterskorna medan männen till exempel dominerar bland ingenjörerna.

Vård och omsorg är den största sektorn i staden sett till antalet anställda. Några andra yrkeskategorier som är stora i staden är säljare, inköpare och mäklare.

Universitet och utbildning

I staden finns ett antal stora universitet varav Chalmers och Göteborgs universitet (GU) är de största. Några andra exempel är:

 • Handelshögskolan (del av GU)
 • Affärshögskolan (yrkeshögskola)
 • Utbildningsvetenskapliga fakuliteten
 • Konsthögskolan Valand

Bo och jobba

I Göteborg är det hemsidan Boplats.se som har hand om den kommunala bostadskön. Kön är lång och det är väldigt svårt att få tag i en bra hyresbostad idag. Hur länge man stått i kön avgör vem som får en bostad vilket gör att du bör ställa dig i kön så snart som möjligt om du har för avsikt att  börja arbeta och söka en hyresbostad i staden. Det finns andra hemsidor med egna bostadsköer där du kan anmäla dig:

 • Wallenstam.se
 • HomeQ.se
 • Wilhem.se
 • HSB.se

Information om yrket

Som träarbetare eller snickare är man vanligen anställd hos ett bygg- eller anläggningsföretag. Man kan också vara egenföretagare inom yrket.

Arbetsuppgifter

Träarbetaren arbetar med renovering, nybyggnation eller ombyggnation av hus, lokaler, och bostäder. Man kan också bygga broar eller andra konstruktioner. Ritningsläsning är en stor del av arbetet men träarbetaren har också flera andra arbetsuppgifter under byggets gång. En träarbetare eller snickare kan också arbeta med att till exempel konstruera möbler. Som träarbetare behöver man ofta också välja material efter hållfasthet och efter vad som ska byggas. Just studier av olika material är ofta något som ingår i träarbetarens arbetsuppgifter.

Arbetsmiljö

Träarbetaren samarbetar ofta med andra yrkesgrupper när det gäller större arbeten. Arbetet kan ske inomhus eller utomhus och hög höjd förekommer. När det gäller träarbetare som arbetar med byggnation kan flexibilitet angående arbetsort krävas då byggena ofta ligger på olika ställen. Många gånger är arbetet fysiskt krävande med det finns en hel del hjälpmedel som kranar och elektriska verktyg.

Rulla till toppen