Lön Träarbetare, snickare m.fl. Linköping

Snittlön Träarbetare, snickare m.fl. i Linköping

  • Män 2020: 32300/mån
  • Kvinnor 2020: ../mån
  • Medel 2020: 32100/mån

Linköping

Linköping är Sveriges åttonde största stad med över 114 000 invånare. Staden ligger på Östgötaslätten vid sjön Roxen och genomkorsas av Stångån. Linköping är residensstad för Östergötlands län och stiftsstad för Linköpings stift. Linköping har en lång historia som industristad och man satsar på både produktion och forskning. Flygplanstillverkaren SAAB är ett av de största företagen och det finns ett flygvapenmuseum som berättar om militärflygets historia. Mjärdevi Science Park samlar många företag inom teknikbranschen. Linköping var tidigt en lärdomsstad och Linköpings universitet är numera ett av Sveriges största med runt 32 000 studenter.

Stadsbebyggelse och grönområden

Linköpings stad domineras av den mäktiga domkyrkan i gotisk stil och Linköpings slott som inrymmer ett slotts- och domkyrkomuseum. Gamla Linköping är ett område dit man har flyttat gamla träbyggnader och återskapat en gammal stadsmiljö till ett friluftsmuseum. Men i Linköping finns också många naturområden, även i de centrala delarna. Trädgårdsföreningen är en park mitt i staden med härlig natur och möjlighet till många olika aktiviteter. Att promenera längs Stångån är också trevligt med många intressanta stopp efter vägen. Tinnerö eklandskap är ett naturreservat som sträcker sig ända in i Linköping. Det består av gamla ekar men även barrskogs-, åkermarks- och våtmarksområden.


Information om yrket

Som träarbetare eller snickare är man vanligen anställd hos ett bygg- eller anläggningsföretag. Man kan också vara egenföretagare inom yrket.

Arbetsuppgifter

Träarbetaren arbetar med renovering, nybyggnation eller ombyggnation av hus, lokaler, och bostäder. Man kan också bygga broar eller andra konstruktioner. Ritningsläsning är en stor del av arbetet men träarbetaren har också flera andra arbetsuppgifter under byggets gång. En träarbetare eller snickare kan också arbeta med att till exempel konstruera möbler. Som träarbetare behöver man ofta också välja material efter hållfasthet och efter vad som ska byggas. Just studier av olika material är ofta något som ingår i träarbetarens arbetsuppgifter.

Arbetsmiljö

Träarbetaren samarbetar ofta med andra yrkesgrupper när det gäller större arbeten. Arbetet kan ske inomhus eller utomhus och hög höjd förekommer. När det gäller träarbetare som arbetar med byggnation kan flexibilitet angående arbetsort krävas då byggena ofta ligger på olika ställen. Många gånger är arbetet fysiskt krävande med det finns en hel del hjälpmedel som kranar och elektriska verktyg.

Rulla till toppen