Löneförhöjning

Löneförhöjning

Förhoppningsvis har du ett jobb som stimulerar och intresserar dig. Även om du upplever att själva arbetet är anledning nog till att gå till jobbet är lönen du får för det en viktig morot. Idag förväntar vi oss att ingångslönen ska utvecklas. Det finns ingen lag i Sverige som säger att du måste få löneförhöjning, men tack vare kollektivavtal är detta ändå standard på många svenska arbetsplatser

Hur fungerar löneförhöjning och vad kan du göra för att höja din lön på ett effektivt sätt? Det ska vi ta en titt på här.

När bör du få löneförhöjning?

Det finns som sagt ingen lagstiftning vad gäller löneförhöjning. Därmed kan du inte kräva den enligt lag. Normen på företag med kollektivavtal är att man ser på löneförhöjning en gång per år. Då kommer lönen att höjas i enlighet med kollektivavtalet.

Nu kan det förstås vara så att du faktiskt förtjänar en högre lön redan efter några månaders arbete på en ny arbetsplats. Kanske har du tagit på dig nya uppgifter eller ändrat din position på jobbet. Då är det dags att ta ett möte med chefen och påpeka detta.

Det är alls ingen omöjlighet att du innan ett år har gått kan gå upp i lön och det med råge. Ta en titt i företagets kollektivavtal och använd logik. Om din arbetssituation har förändrats har du goda argument för att ändra din lön och öka den.

Viktigt att veta är att du bör få en löneökning en gång per år även om företaget inte har något kollektivavtal. Det här är idag något som kan ses som en norm trots att det inte finns direkt lagstiftning som reglerar denna praxis.

Hur fungerar det rent praktiskt?

Det är mycket vanligt att kallas till ett lönesamtal en gång per år. Då kommer du att sitta ned med din chef och gå igenom din arbetssituation, dina insatser och din lön. Här har du möjlighet att påverka beslutet som fattas om din kommande lön.

Du kan ta upp saker som:

  • Insatser – Saker som du har gjort för att bidra till en bättre verksamhet och högre lönsamhet.
  • Lojalitet – Visa på att du är noga med att komma i tid och att du driver igenom dina projekt i enlighet med plan.
  • Resultat – Ta fram positiva resultat du har varit direkt inblandad i.
  • Kunskap – Om du har tagit kurser eller på annat sätt ökat din kunskapsnivå kan det också vara en anledning till att din lön ska höjas.

När du och din chef har kommit överens om en ny lönenivå avtalas detta skriftligen. Den nya lönen betalas ut i enlighet med det som ni har kommit överens om. Det kan vara samma månad eller följande månad beroende på när samtalet hålls.

Viktigt att tänka på löneförhöjning redan då du tar jobbet

Ett tips är att se på vad som gäller för löneförhöjning redan då du tar jobbet. Om du då ser att det inte finns något kollektivavtal är det nämligen viktigt att denna information finns med i anställningsavtalet.

Observera – Om det inte finns något kollektivavtal och det inte står något om löneförhöjning i anställningsavtalet har du i praktiken ingen rätt till någon löneförhöjning per automatik.

Det är klart att du ändå kan diskutera och kräva högre lön. Det blir dock mycket lättare att göra detta om det från start framgår precis vad som gäller för löneförhöjningar på din arbetsplats och för din anställning.

Tips för dig som vill få löneförhöjning

Det är en sak vad som står i kollektivavtalet eller i ditt anställningsavtal och en annan vad du just nu tycker vore skäligt som lön för ditt arbete. Många gånger inser du efter en tids arbete på arbetsplatsen att din jobbprofil förändras. Då är det viktigt att veta vad du kan göra och säga för att motivera en löneförhöjning som du tycker är rimlig.

Här är några saker som du kan göra för att få en bättre position inför din löneförhandling:

Ta reda på vad andra tjänar

Om det finns fler på samma arbetsplats som har samma titel och position som du har är det inte dumt att ta reda på vad de tjänar. Det här kan du göra på ett snyggt sätt. Du får förstås beakta att de kanske har jobbat lägre på företaget och då kan du inte begära precis samma lön. Men du kan definitivt komma närmre om gapet mellan lönerna är mycket stort.

Motivera din löneförhöjning

Innan du bokar in ett samtal med din chef ska du gå igenom ditt arbete och se på vad som kan motivera en löneförhöjning. Att enbart ta upp att din kollega tjänar mycket mer är sällan klokt. Då får du i bästa fall en viss förhöjning.

Om du kommer med argument som är sakliga och som övertygar kanske du till och med får en högre lön än din kollega! Det här är fullt möjligt. Särskilt när du faktiskt är en stor tillgång för företaget och kan visa exakt på hur.

Ta fram siffror på projekt du drivit eller varit en viktig del av. Visa hur ditt engagemang påverkar hela verksamheten och glöm inte bort framtiden. Motivera din arbetsgivare att satsa mer på dig för att du ska fortsätta att ge järnet och öka produktiviteten.

Var medveten om verksamhetens ekonomi

Innan du ber om en löneförhöjning är det också klokt att ta reda på hur det går för företaget. Inte vad som sägs utan vad som faktiskt händer. Se på bokslut och ta reda på vilken ekonomi det finns för löneförhöjningar. Går det bra kanske du kan öka din lön lite mer än vad du först tänkt. Om det tvärtom är en tuff tid för företaget kan du visa din solidaritet genom att inte ställa orimliga krav. Det kan vara något som talar för en ökad lön längre fram då företagsledningen minns din lojalitet och beslutar att belöna dig för den.

Rulla till toppen