Fackförbundet Kommunal

Ett av Sveriges största fackförbund är Kommunal, med sina drygt 500 000 medlemmar. Dessa arbetar inom kommun, landsting, kooperativ, lantbruk men även privata företag och församlingar. De allra flesta arbetar inom vården och äldreomsorg, men totalt har man cirka 230 olika yrkeskategorier representerade. Man beräknar att cirka 70 procent av alla medlemmar är kvinnor.

Man har delat upp Kommunal i 13 olika avdelningar, utspridda över hela landet. Därunder har man sektioner och klubbar. Totalt har man 467 sektioner och mer än 300 klubbar. Men den person man vanligtvis förknippar med facket är arbetsplatsombudet, som väljs av arbetskamraterna. Idag har man över 21 000 arbetsplatsombud.

Fungerar Unionen för dig?

Unionen är Sveriges största fackförbund och fungerar för nästan alla yrken.
Kika in alla villkor och se om du kan bli medlem på Unionen.se

Kommunal organisation och målsättning

Kommunal gör regelbundet undersökningar för att se vad medlemmarna helst vill att de ska ta itu med. Ett av de faktum som kommer upp är att även om man tycker om sitt jobb är fortfarande arbetsvillkoren ett stort hinder för att trivas. Man lägger därför ner en hel del arbete på utveckling av välfärden och de som arbetar med den. Stimulerande arbetsuppgifter och inflytande på arbetsplatsen ligger högt på agendan. Något som Kommunal också värnar om är vidareutbildning för sina medlemmar. Samtidigt arbetar man med arbetsgivarna för att de ska inse värdet av bättre vård och att detta kan göras med den personal man redan har.

Medlemsförmåner

Det finns flera förmåner som följer med ett medlemskap i Kommunal. Man har möjlighet att teckna försäkringar för sig själv och hela familjen till ett reducerat pris. Men man får även rabatt på olika ställen genom att visa upp sitt medlemskort. Resor, sportsevenemang, elavtal, musikaler och mycket annat. Man kan också uppgradera kortet till MasterCard, vilket medför ytterligare förmåner.

Som medlem i Kommunal har man tyngden av en stor organisation i ryggen. Eftersom man också hör till LO, blir trycket på arbetsgivare under förhandlingar och tvister mycket stort. Hela tiden pågår det arbete och förhandlingar för att arbetsförhållandena ska bli bättre och mer rättvisa.

Mycket av Kommunals arbete ligger runt arbetstider och förhållanden, samt hur medlemmarna ska få hela sitt liv att fungera trots speciella arbetsvillkor.

Rulla till toppen