Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund är ett fackförbund som organiserar läkare samt personer som studerar till läkare. Förbundet har omkring 47 000 medlemmar, och ungefär 85 procent av alla läkare i Sverige är medlemmar. Bland studenter är medlemsantalet omkring 4 000 personer vilket
utgör ungefär 75 procent av den totala andelen studenter. Sveriges läkarförbund är med i Saco, Sveriges Akademikers Centralorganisation.

Fungerar Unionen för dig?

Unionen är Sveriges största fackförbund och fungerar för nästan alla yrken.
Kika in alla villkor och se om du kan bli medlem på Unionen.se

Vad arbetar Sveriges läkarförbund med?

Förbundet består av flera olika delföreningar som jobbar för att ”främja en ändamålsenlig
utveckling av sjukvården”. De olika ”nivåerna” inom facket är lokalföreningar och efter åtta
olika yrkesföreningar. Lokalföreningarna finns runtom i landet på olika orter och läkarna går
med i den föreningen som finns i deras geografiska zon.

De olika yrkesföreningarna som finns är baserade på vad för slags läkare en person är, till exempel om personen är under specialistutbildning, allmän läkare, specialistläkare, läkare i chefsställning och så vidare.
Exempel på de olika föreningarna som finns är Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF), Svenska Distriktläkarföreningen, Sjukhusläkarföreningen, Sveriges Läkarförbunds Chefsförening (SLCF) och Svenska Industriläkarföreningen.

Detta innebär att en läkare som är ansluten till Sveriges läkarförbund är med i flera olika förbund samtidigt, utefter sin profession.

Sveriges läkarförbunds Historia

Fackföreningen bildades år 1903. Deras verksamhet går ut på att utveckla och förbättra
svensk sjukvård genom att göra egna utredningar och presentera förslag till lösningar, skapa
och använda sig av kollektivavtal, reglera löne- och anställningsvillkor för medlemmarna,
arbetar med sjukvårdspolitiska frågor och besitter kompetens inom såväl juridik som
samhällsfrågor. De jobbar med att skapa opinion i hälso- och sjukvårdsfrågor och erbjuder
sina medlemmar rådgivning i allt som rör professionen och deras arbetsvillkor.

Sveriges läkarförbund medlemsförmåner

Som medlem får man tillgång till lönestatistik, råd om utbildning och arbete, hjälp med att
tolka avtal, tillgång till pensioner, juridisk hjälp, etiska frågor och andra rabatter och
förmåner. Man får inkomstförsäkring och har möjlighet att gå med i AEA, Akademikernas
Erkända Arbetslöshetskassa. Som medlem får man även deras medlemstidning,
Läkartidningen. Andra förmåner är medlemsrabatter på bland annat teaterföreställningar,
resor, tidningsprenumerationer samt erbjuds förmånliga bolån och medlemslån på banker.

Rulla till toppen