Arbetsgivarintyg

Arbetsgivarintyg

När du ska sluta på en arbetsplats är det viktigt att du ber om ett arbetsgivarintyg. Detta oavsett om du slutar för att du får sparken eller frivilligt för att du vill göra något annat. Om du ska ansöka om A-kassa måste du ha detta intyg som underlag för bidraget.

Vad är ett arbetsgivarintyg?

Med ett intyg från din arbetsgivare kan du påvisa att du har varit anställd. Det är ett bevis på din tidigare anställning. Dessutom kommer ditt arbetsgivarintyg att visa:

  • Hur länge du var anställd
  • Under vilken tidsperiod du var anställd
  • Vad du gjorde på jobbet
  • Hur mycket du jobbade
  • Hur stor lön du hade
  • Varför du slutade på jobbet
  • Ett omdöme om dig som anställd

All denna information är viktig i flera olika sammanhang. Det handlar ju inte bara om att bevisa att du har varit anställd för att kunna få A-kassa. När du söker jobb kan ett gott omdöme i detta dokument vara en stor fördel för dig.

Hur får du ett arbetsgivarintyg?

Det går att få en särskild blankett för detta från Arbetsförmedlingen eller från A-kassan. Det kan vara klokt att använda denna blankett om du ska använda intyget för att ansöka om A-kassa.

Det går förstås också bra att använda en mall och skapa detta intyg själv. Du kan be din arbetsgivare om att ta hand om detta. Var dock noga med att se till att all nödvändig information kommer med. Att använda en mall är klokt för att undvika att viktiga saker uteblir.

Det är ganska vanligt att man missar en så betydande sak som att ange kontaktinformation till din tidigare arbetsgivare. Dessutom måste intyget märkas med datum och vara undertecknat av din arbetsgivare och chef.

Kan du få A-kassa utan arbetsgivarintyg?

Att inte ha något arbetsgivarintyg då du ska söka A-kassa kan bli besvärligt. Det bästa är om du kan kontakta din tidigare arbetsgivare och se till att få detta dokument ifyllt. Intyget används ju för att beräkna hur stor ersättning du kan få men det går att få ersättningen även då intyget saknas.

Det kan ju till exempel vara så att företaget du jobbade för har gått i konkurs och att du inte kan komma i kontakt med din tidigare chef. Om detta eller en liknande situation uppstår kan du kontakta A-kassan och berätta om detta. Då kan ni se på andra vägar för att få fram informationen som lägger grund till din ersättning.

Använda intyget för att söka nytt jobb

Även om du har haft en anställning emellan kan du använda ett tidigare arbetsgivarintyg för att söka nytt jobb. Detta särskilt om det har ett fint omdöme som ger en god bild av dig som person och anställd. När arbetsgivarintyget visar tydligt vad du har gjort och hur du har arbetat kan det vara en stor fördel just då du söker jobb. Det är ju ett officiellt dokument som sätter stämpel på att du har både kunskap och erfarenhet. Därmed är det en stor hjälp för din blivande arbetsgivare som försöker göra sig en uppfattning om dig som möjlig anställd

Rulla till toppen