Fysioterapeuterna

Fysioterapeuterna är en organisering för fysioterapeuter och sjukgymnaster som är legitimerade av Socialstyrelsen. Även studerande inom dessa områden kan bli medlemmar.
Organisationen bildades år 1943 och hette från början Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund. Förbundet är med i Saco och organiserar personer som är anställda av kommun, landsting, privat sektor och av staten.

Fysioterapeuterna vision

Förbundet jobbar efter en målbild kallad En profession i rörelse som består av tre dimensioner som hör samman: Profession – Position – Lön. De verkar för att att medlemmarnas professionella roll ska förbättras genom livslångt lärande, att deras position och därmed inflytande stärks – både inom och utanför arbetsplatsen – och att löner och arvoden höjs i enighet med det värdet arbetarna skapar. Deras vision är att deras profession
ska ses som en självklarhet när det gäller hållbar hälsa och välfärd.

Fysioterapeuterna medlemsförmåner

Som medlem får du fackligt stöd och hjälp; du får råd och tips när det kommer till löneförhandling och anställningsvillkor. De har både lokala ombud samt en central jour som kan hjälpa en med detta via mail eller telefon. Du får en inkomstförsäkring och kan även gå
med i AEA, Akademikernas a-kassa.
Fackförbundet hjälper även till genom att teckna kollektivavtal, att söka jobb, vid arbetslöshet och med pension.

De hjälper även personer som är chefer eller personer som
kommer bli chefer genom att ge ledarstöd, kunna ta del av Sacos samarbete i chefsfrågor, genom chefstidningen och liknande.
Det finns också medlemsförmåner i form av att man kan få möjlighet att ta bolån och medlemslån till bättre villkor, man kan beställa hem material utan kostnad, ansöka om stipendium, få tillgång till en databas med mätmetoder och få rabatter på seminarium och kurser.
Du får också tidskriften Fysioterapi och en elektronisk version av European Journal of Physiotherapy som ingår i medlemsavgiften.

Rulla till toppen