Journalistförbundet

Journalistförbundet är ett fackförbund – och yrkesförbund – som organiserar journalister och journaliststudenter. Förbundet har funnits sedan 1901 och har varit anslutet till TCO sedan 1947. I dagsläget är ungefär 17 500 personer medlemmar i Journalistförbundet. För att få bli medlem krävs det att man är anställd vid ett massmedium som är verksamt i Sverige eller är svenskt. Om man är frilandsjournalist måste man kunna styrka sin verksamhet. Som frilansande journalist kan man även vara medlem i Frilans Riks.

Fungerar Unionen för dig?

Unionen är Sveriges största fackförbund och fungerar för nästan alla yrken.
Kika in alla villkor och se om du kan bli medlem på Unionen.se

[wpv-post-body view_template=”fack-stats”]

Journalistförbundets medlemsförmåner

Det finns olika anledningar till att bli medlem, till exempel för att få en facklig gemenskap med andra inom samma yrkeskategori, för att få tillgång till lönestatistik eller för att kunna organisera sig inom en lokalförening.

Förbundet erbjuder sina medlemmar till exempel ett Presskort, vilket är ett medlemskort och bevis på att man, i egenskap av att vara journalist, följer de yrkesetiska riktlinjerna som finns. Man kan också få hjälp med till exempel löneförhandling, hålla sig uppdaterad genom medlemstidningen Journalisten som skickas ut 15 gånger om året till medlemmarna eller genom att beställa informationsmaterial från dem.

Andra fördelar är att du kan få hjälp med till exempel arbetsskadefrågor eller om du skulle hamna i en tvist med arbetsgivaren kan du vid eventuell rättegång få kostnaderna för detta betalda. Du får också tillgång till vissa försäkringar där en del av dem betalas för dig de första tre månaderna av medlemskapet, medan andra tillhandahålls till ett rabatterat pris. För studenter erbjuds även rådgivning som gäller deras studier eller praktik.

Var arbetar Journalistförbundet med?

Journalistförbundets handlingsplan mellan 2014-2017 handlar om att minska otryggheten, höja värdet på arbetet, få bättre hälsa, stärka journalister, organisera alla inom förbundet och att utveckla mediebranschen. Tillvägagångssättet för detta är bland annat att kartlägga otrygga jobb bland medlemmarna, förbättra a-kassan, sjukförsäkring och andra sociala trygghetssystem för både personer som frilansar och för de som är fast anställda.

De jobbar också för att stärka skyddsombuden och det lokala arbetsmiljöarbetet och för att stärka sin studentorganisation och utveckla deras inflytande. Dessutom verkar de för att presstödet ska omvandlas till ett stöd till journalistisk produktion eller redaktionellt innehåll.

Rulla till toppen