Svenska Målareförbundet

Många yrkesgrupper har sitt eget fackförbund, som specialiserat sig på frågor som rör just deras bransch. Svenska Målareförbundet är ett sådant förbund, och som namnet antyder så representerar de målare. Men denna grupp har vuxit och utvecklats under årens lopp och idag omfattar den en lång rad yrkesgrupper inom samma bransch. Därför har man bland sina drygt 15 000 medlemmar idag billackerare, järnmålare, industrilackerare, mätare, byggnadsmålare, materialarbetare och servicearbetare.

Fungerar Unionen för dig?

Unionen är Sveriges största fackförbund och fungerar för nästan alla yrken.
Kika in alla villkor och se om du kan bli medlem på Unionen.se

Målareförbundet Organisation & Målsättning

Svenska Målareförbundet är uppdelat i nio olika avdelningar som täcker hela Sverige, och därunder har man sektioner och lokala klubbar. Förtroendevalda arbetar aktivt för att organisera verksamheten på de individuella arbetsplatserna. Man är landets äldsta nu verksamma fackförbund, det bildades redan 1887. Sedan dess har man arbetat hårt för medlemmarnas arbetsförhållanden och vunnit många segrare. Inte bara i gamla tider, men även på 1980-talet när man fick igenom lagen om lösningsmedel i målarfärg. Man fortsätter sitt arbete med viktiga frågor när det kommer till arbetsmiljö och anställningsvillkor. Målet är att alla företag, oavsett storlek, ska vara bundna av någon form av avtal. Antingen ett kollektivavtal eller ett så kallat hängavtal.

Svenska Målareförbundets Medlemsförmåner

Som medlem av Svenska Målareförbundet har man en mängd fördelar. Dels tillhör man en stor grupp människor som håller ihop, solidaritet och trygghetsfrågor är grundläggande. Facket jobbar för att arbetsförhållandena ska bli ännu bättre, man är inte nöjd med det man hittills uppnått. Med medlemskapet ingår även ett försäkringspaket från Folksam. Man får hemförsäkring, fritids- och olycksfallsförsäkring och en grupplivförsäkring. För att vara riktigt skyddad mot eventuella problem är det också viktigt att vara med i a-kassan. Målareförbundets medlemmar hör till Byggnads a-kassa.

Svenska Målareförbundet erbjuder också sina medlemmar, via ett samarbete med LO Mervärde, ett speciellt medlemskort som är laddat med förmåner och rabatter. Dels fungerar det som medlemskort, men man kan också använda det för att boka resor, köpa hemelektronik till reducerade priser och mycket mer. Det finns möjlighet att uppgradera kortet till ett MasterCard, utan att betala årsavgiften samt med andra betalningsfördelar.

Det är ett varierat arbete för Svenska Målareförbundet, och motparterna är inte alltid de samma. Man har kommit långt sedan man lyckades införa prislistor och vattenbaserade färger, men det finns fortfarande mycket att göra. Till skillnad mot tidigare kan man idag gå en utbildning för att bli målare eller lackerare. Det är fortfarande en lärlingsperiod innan man blir fullt legitimerad, men förbundet har förhandlat fram bra förhållanden och löner också för lärlingar.Förbundet fortsätter att arbeta för att deras medlemmar ska ha de bästa avtalen, från utbildning fram till pension.

Rulla till toppen