Seko, Service- och kommunikationsfacket

Facket Seko är ett fackförbund som organiserar arbetare inom post-, trafik-, tele-, väg & ban-, civil-, sjöfolk-, energi-, försvar- och vårdbranscherna. Yrken som innefattas i detta är bland annat lokförare, tågvärdar, arbetare på posten, arbetare inom telekommunikation, vägarbetare, lokalvårdare, matroser, civilanställda inom försvaret, elproduktionsarbetare och kriminalvårdare. Förbundet är anslutet till LO och grundades 1970. De har omkring 131 986 medlemmar.

Från början hette förbundet Statsanställdas förbund fram till år 1995, då de bytte namn till Seko – Facket för Service och Kommunikation. Man kan säga att facket bildades 1970 då flera mindre förbund gick ihop till ett och samma, men det går också att säga att förbundet (i någon form) funnits sedan 1886 då Svenska Postförbundet bildades. Under 1970-talet hade Svenska Postförbundet, Järnvägsmannaförbundet, Teleförbundet och övriga statstjänarförbund gått ihop och bildat det som idag är Seko. Efter namnbytet gick förbundet ihop med Sjöfolksförbundet också.

Fungerar Unionen för dig?

Unionen är Sveriges största fackförbund och fungerar för nästan alla yrken.
Kika in alla villkor och se om du kan bli medlem på Unionen.se

Vad arbetar SEKO Facket för?

Seko anpassar sina metoder efter den så kallade Svenska Modellen, vilken består i att förhandlingar om löner, arbetstid, försäkringar, tjänstepension och arbetsvillkor sker mellan arbetsgivare och fackföreningar – inte genom lagstiftning. Kollektivavtalen som finns idag har uppkommit ur facklig kamp, organisering och en nödvändighet att som arbetare slåss för sina rättigheter. Under de senaste åren har det förts en arbetarfientlig politik som urholkat och försvagat kollektivavtalens ställning vilket lett till en osäker arbetsmarknad och otryggare anställningsformer.

Därför jobbar Seko sedan 2009 med ett program kallat Svenska Modellen 2.0 som antogs i ders kongress då. Den går ut på att ställa högre krav på fackförbunden och att ännu mer fokus ska ligga på sina medlemmars ställning och inflytande på arbetsplatserna.

Deras arbete och vision handlar om att vara synliga, tillgängliga och serviceinriktade på arbetsplatserna och på så sätt stödja sina medlemmar. De ser det som sin uppgift att upprätthålla kollektivavtal, att arbetarna får en rättvis lön, motverka social dumpning inom Sverige och EU, driva frågan om trygga anställningar och liknande. De prioriterar att utbilda arbetarna och strävar efter jämställdhet.

SEKO Medlemsförmåner

Förmåner man får som medlem är bland annat utbildning, rättshjälp, Sekotidningen, försäkringar, lån och semesterförmåner.

Rulla till toppen