Svenska Hamnarbetarförbundet

Svenska Hamnarbetarförbundet kan idag ses som ett mindre fackförbund som vänder sig och som stöttar arbetare inom hamn- och stuverinäringen i Sverige idag.

Hamnarbetarförbundets Historia

Förbundet grundades redan 1972, i Örnsköldsvik, detta på grund av att hamnarbetare var missnöjda med det då aktuella arbetsvillkoren där man främst pekade på villkoren inom arbetsmiljön. Åren innan förbundet skapades fick hamnarbetarna dras med många år av orättvisa villkor och värdelösa löner, något som hela branschen lidit av under en längre tid. Redan 1895 bildades ett Hamnarbetarfackförbund i Stockholm som ett resultat efter en strejk. Vad denna strejk innebar var att arbetsgivarna för första gången i historien gick med på representanternas villkor om att lönerna för de arbetare som de representerade.

Samma förening var även med och bildade Svenska Transportarbetareförbundet, detta skedde redan 1897. Dock så blev det en viss centralisering inom Transportarbetareförbundet, något som hamnarbetarna tröttnade på och detta skulle sedan leda till att Svenska Hamnarbetarförbundet bildades på 19070-talet.

Hamnarbetarförbundet idag

Hamnarbetarförbundet är belägna med huvudkontor i Sveriges hamnstad – Göteborg. Från det att förbundet startade har man ständigt jobbat för att förbättra villkoren för de arbetande och än idag strävar man efter att förbättra de aktuella arbetsvillkoren som finns.

Som Hamnarbetare utsätts man ofta för stora risker och faror i sitt arbeta och självklart är det då viktigt med ett förbund som ser över dessa faktorer inom en specifik yrkesgrupp och som jobbar effektivt för att ändra på detta och förbättra medlemmarnas arbetsmiljö. Detta gör förbundet genom att komma med konkreta förslag på förbättringar och är med på plats för att se till att säkerheten på arbetsplatsen uppfyller de krav som finns. Inte nog med det, förbundet trycker även på för att kollektivavtalen ska bli bättre och att lönerna ska förbättras för hamnarbetarna.

Vad som skiljer Svenska Hamnarbetarförbundet från andra fackförbund runt om i Sverige är att de är fristående vilket menas att förbundet inte ingår i någon centralorganisation. De centralorganisationer som finns idag är SAC, SECO eller LO.

Svenska Hamnarbetarförbundets förmåner

Fördelarna med att gå med i Svenska Hamnarbetaförbundet idag är att du har ett fackförbund med dig i alla konflikter som kan tänkas uppstå, allt från rådgivning till specifika frågor vad gäller din anställning eller frågor om, synpunkter på din arbetsmiljö. Inom just denna organisation som är så pass inriktad på just en bransch och ett yrke finns det god kunskap och kompetens om vad som gäller för en hamnarbetare, en fördel om man jämför med andra större förbund som är större och som täcker en bredare yrkesgrupp.

Andra förmåner som är värda att nämnas som medlem inom Svenska Hamnarbetsförbundet är att du får ta del av medlemstidningen ”Hamnarbetaren” där du kan läsa på om vad som händer inom branschen, nya avtal osv. Du har även möjlighet att gå med i en a-kassa via förbundet. En extra trygghet om du skulle förlora jobbet eller är på väg att bli uppsagd. Här finns då chansen att du får ersättning under den period som du är arbetslös. Hoppas denna artikel har gett dig lite mer information om just de Svenska Hamnarbetaförbundet och att de flesta frågor vad gäller ämnet har besvarats.

Rulla till toppen