Sveriges Tandläkarförbund

Sveriges Tandläkarförbund är Sveriges fackförbund för dig med svensk tandläkarlegitimation och som antingen är anställd, har en egen verksamhet, är lärare eller som har pågående studier. Det går också att vara medlem som pensionär som det ser ut idag.

Historia

Sveriges Tandläkarförbund som är en förening som skapades av sju stycken privattandläkare i Stockholm redan år 1860. Då gick föreningen under namnet ”Tandläkaresällskapet i Stockholm”.  Syftet var att informera varandra inom yrket, om ny forskning och olika rön vad det gällde att vara en tandläkare. Samma mål som man hade då kan man även hitta i dagens fackorganisation.

Vem kan vara med i Sveriges Tandläkarförbund?

Du söker medlemskap hos en av tandläkarförbundets fyra riksföreningar, och de är: Tjänstetandläkarna, de som är anställda privat eller jobbat inom offentlig verksamhet, sen har vi Tandläkare-med egen verksamhet, Studerandeföreningen och till sist Odontologiska Lärare.  För att söka om medlemskap går du in på antingen Tandläkarförbundets hemsida eller på enskilda föreningars egen hemsida.

Sveriges Tandläkarförbund medlemsavgift

Beroende på vilken förening(riks) eller medlemsorganisation du är med i betalar du en viss medlemsavgift.

Om du är medlem inom Odontologiska lärare betalar du en direkt avgift som medlem till SULF, och det står för Sveriges universitetslärarförbund. Samma förbund är även anslutna till Saco. Här är avgiften olika beroende på om du jobbar 50 procent, eller heltid som lärare.

A-kassa

Inom tandläkarförbundet hittar man Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa, som förkortas AEA, vilket fungerar som en a-kassa.

Tandläkarförbundets förmåner

Om du söker medlemskap hos vilket som helst utav föreningarna blir du per automatik en medlem i Tandläkarförbundet. Du får då ta del av följande:

  • Odontologisk Riksstämma – reducerad avgift.
  • Efterutbildning och kurser av erkänt hög kvalitet till specialpris för medlemmar.
  • Tandläkartidningen 15 nr/år, helt gratis.
  • Swedish Dental Journal, 4 nr/år, gratis.
  • Full tillgång till serien – Kunskap & kvalitet.
  • Du har IVO stöd när du anmäler dig dit. Detta är inspektionen för vård & omsorg.
  • Kamrathjälpen – stöd vid kris mitt i livet, en stiftelse som stöder ekonomiskt.
  • Samtalsstöd, kollegor att tala med om problem som påverkar yrkesutövningen.

Alla tandläkares har en gemensam yrkesorganisation och det är den som kallas Sveriges Tandläkarförbund. Detta förbund är alltså de förbund som driver på tandläkarnas frågor om yrket, detta gäller både inom tandläkarkåren och till statliga myndigheter och den generella tandvården. De driver även frågor kring den allmänna hälsofrågorna för folket vad gäller munhälsovård.

Rulla till toppen