Teaterförbundet

Teaterförbundet är ett fackförbund som riktar sig till professionellt yrkesverksamma upphovspersoner, artister, tekniker, administratörer som jobbar inom scen och film, samt studenter inom dessa områden. Förbundet grundades år 1984 och är idag anslutet till PTK, OFR, KLYS och Kulturskaparna. Medlemsantalet innefattar runt 8.250 personer.

Fungerar Unionen för dig?

Unionen är Sveriges största fackförbund och fungerar för nästan alla yrken.
Kika in alla villkor och se om du kan bli medlem på Unionen.se

Vad arbetar Teaterförbundet för?

Förbundet har flera olika områden de är engagerade inom, både när det gäller arbetarerätt, kultur- och mediepolitik, ekonomi och juridiska frågor. Något av det mest grundläggande de arbetar med är att se till så arbetarna inom branschen ska ha så bra arbetsvillkor som möjligt, vilket bland annat sker genom kollektivavtal. De jobbar för att kultur och media ska få mer pengar, och att en person som är frilansande kulturarbetare ska kunna leva på sin lön och omfattas av det sociala trygghetssystemet.

Andra saker de jobbar med är bland annat att se till att upphovsrätten skyddas, företräder arbetarna i juridiska frågor, jobbar för att förbättra arbetsmiljöer genom att sträva efter att dessa är jämställda och utan diskriminering. De kan även hjälpa medlemmarna som inte fått ut sin lön, semester- eller övertidsersättning, eller som blivit uppsagda på osakliga och felaktiga grunder.

Det går dessutom att vara dubbelansluten till vissa andra fackförbund, vilka är Lärarförbundet, Vision, Journalistförbundet och Unionen. Om man är medlem i Musikerförbundet kan det räcka i vissa fall, om arbetsuppgifterna man utför är av den typen att båda förbunden stödjer dessa.

Teaterförbundets medlemsförmåner

Som medlem i Teaterförbundet kan man bland annat få hjälp med fakturering även om man inte har eget företag (mot en avgift på några procent), man får också vara med i Artistkatalogen gratis, får tillgång till fackliga utbildningar där man till exempel lär sig om löneförhandling eller arbetsmiljö. Om man arbetar som dansare eller koreograf får man ett så kallat danspass som innebär att man har fackliga rättigheter och skydd även i länder där man inte är bosatt.

Det erbjuds även olika försäkringar till ett förmånligt pris, såsom hemförsäkring, livförsäkring, olycksfallsförsäkring och barnförsäkring. Som medlem kan man också ansöka om olika stiftelser och fonder som finns i syfte att främja olika kulturutövare eller personer som tidigare varit aktiva utövare inom kultursektorn. Det finns också fonder för att finansiera vård eller deltagande i nordiska och internationella fackliga verksamheter.

Rulla till toppen