Vårdförbundet

Vårdförbundet är ett fackförbund som är med i TCO, Tjänstemännens Centralorganisation och riktar sig till legitimerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. Studenter inom samtliga av dessa områden kan också vara med i förbundet. Förbundet har cirka 113.000 medlemmar.

Fungerar Unionen för dig?

Unionen är Sveriges största fackförbund och fungerar för nästan alla yrken.
Kika in alla villkor och se om du kan bli medlem på Unionen.se

Hur arbetar vårdförbundet?

Förbundet är en idéburen politisk organisation som är partipolitiskt obundet. De är aktiva inom flera olika områden på olika sätt och nivåer; De arbetar både ekonomiskt, politiskt, socialt och kulturellt: lokalt, regionalt, nationellt, internationellt och på arbetsplatser.

Detta sker på några olika sätt: bland annat genom deras opinionsbildande arbete som till exempel kan innefatta saker som vårdpolitik och vårdmiljö, yrke och profession, arbetsvillkor och lön, jämställdhet och hälsa samt utbildning och arbetsmarknad. Var fokuset läggs bestämmer medlemmarna.

De jobbar även genom att påverka makthavare för att på så sätt främja svenska vården, och möjligheten till denna, genom att dessa fattar politiska beslut i den riktningen som krävs.

2008 fattade Vårdförbundets kongress beslut om Vision 2018 för hälsa och helhet. Visionen handlar om en strävan efter bland annat att vårdutbildningarna ska hålla högsta kvalitet och ge tillträde till forskning, att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv, att vårdtagaren deltar i sin egen vård, vårdplanering och vårddokumentation, att det finns en samlad och tydlig vårdtagarlagstiftning, att vården ska vara säker, jämställd och präglas av öppenhet.

Vårdförbundets medlemsförmåner

För medlemmar erbjuder de bland annat stöd, tips och juridisk rådgivning i yrkesmässiga frågor som till exempel kan handla om arbetsplatsen och arbetsvillkoren, tips gällande att söka jobb eller vid löneförhandling. Kort sagt fungerar det som en kollegial mötesplats.

Andra förmåner man får är inkomstförsäkring, som tillsammans med a-kassan kan ge ersättning som motsvarar 80% av din lön, vid arbetslöshet. De delar även med sig av rabatter, erbjudanden, medlemsresor och har flera olika stipendier och resebidrag man kan ansöka om. De har också en medlemstidning som kommer ut en gång per månad och innehåller reportage om forskning, arbetsmiljö, vårdpolitik, lönefrågor och liknande.

Rulla till toppen