Lön Barnskötare Göteborg

Snittlön Barnskötare i Göteborg

 • Män 2019: 23200/mån
 • Kvinnor 2019: 24600/mån
 • Medel 2019: 24500/mån

Göteborg

Göteborg ligger i Västra Götaland och är Sveriges näst största stad med sina ca 600 000+ invånare.
I staden finns det god tillgång på arbete både för den högutbildade och för den lågutbildade. Göteborg är en stad med hög utbildnings- och kunskapsnivå och industrierna i och runt om staden kräver både arbetskraft ”på golvet” och högutbildad personal på de mer administrativa avdelningarna. Industrierna har utvecklats kraftigt under åren och har därför blivit mer och mer högteknologiska. Många av de tunga industrierna har flyttat utomlands vilket tvingat Göteborgsindustrier till att satsa på speciallösningar och specialmaterial istället för enbart volym. 

I stadskärnan, längs med huvudgatan Avenyn finns det massor med restauranger, hotell, kaféer, uteserveringar och barer. Dessa söker ständigt efter ny arbetskraft eftersom det är yrken med stor omsättning på personal.

Stadens vanligaste yrken

Den vanligaste yrkeskategorin i staden är undersköterska. Kvinnorna dominerar bland undersköterskorna medan männen till exempel dominerar bland ingenjörerna.

Vård och omsorg är den största sektorn i staden sett till antalet anställda. Några andra yrkeskategorier som är stora i staden är säljare, inköpare och mäklare.

Universitet och utbildning

I staden finns ett antal stora universitet varav Chalmers och Göteborgs universitet (GU) är de största. Några andra exempel är:

 • Handelshögskolan (del av GU)
 • Affärshögskolan (yrkeshögskola)
 • Utbildningsvetenskapliga fakuliteten
 • Konsthögskolan Valand

Bo och jobba

I Göteborg är det hemsidan Boplats.se som har hand om den kommunala bostadskön. Kön är lång och det är väldigt svårt att få tag i en bra hyresbostad idag. Hur länge man stått i kön avgör vem som får en bostad vilket gör att du bör ställa dig i kön så snart som möjligt om du har för avsikt att  börja arbeta och söka en hyresbostad i staden. Det finns andra hemsidor med egna bostadsköer där du kan anmäla dig:

 • Wallenstam.se
 • HomeQ.se
 • Wilhem.se
 • HSB.se

Information om yrket

Yrkestiteln barnskötare fås genom att gå utbildningen [Barn- och Fritidsprogrammet på gymnasiet. Det är också möjligt att läsa utbildningen som lärlingsutbildning via Komvux och via vissa folkhögskolor. En barnskötare är oftast anställd av kommunen och arbetar inom förskola/skola, men kan också hitta privata anställningar.

Arbetsmiljö

På en förskola finns många arbetsuppgifter och barnskötaren arbetar i ett arbetslag, tillsammans med andra barnskötare och förskollärare. Utgångspunkten för det arbete som sker på en förskola är läroplanen för förskolan, som utarbetas av Skolverket. Det pedagogiska huvudansvaret ligger på förskollärare men i det vardagliga arbetet behöver även barnskötaren veta vad uppdraget innebär. Arbetet är omväxlande och kräver att du kan samarbeta i grupp och att du är lyhörd för barns behov.

Arbetsuppgifter

Barnen ska kunna känna sig trygga på förskolan, samtidigt som de utvecklas. Barnskötaren kan ansvara för lässtunder, pedagogiska lekar, gruppaktiviteter utomhus som exempelvis utflykter där barnen får undersöka naturen. Samtidigt finns rent praktiska inslag, som att hjälpa barnen vid matstunder, byta blöjor, tvätta händer, klä på barn ytterkläder eller trösta när barn är ledsna.

Rulla till toppen