LO – Landsorganisationen i Sverige

Landsorganisationen i Sverige- LO- har funnits länge och består av 14 fackförbund som gått samman för att bli ännu starkare. Tack vare detta täcker de en rad olika yrkesgrupper. Totalt har LO cirka 1,5 miljoner medlemmar, en stor del av Sveriges yrkesverksamma befolkning.

Man satsar mycket på solidaritet och jämlikhet och kallar sig för en demokratisk feministisk organisation. Eftersom man har samma grundprinciper samarbetar man nära med det socialdemokratiska partiet. Tillsammans har man format SSU, vilket är ett gemensamt ungdomsparti.

Fackförbunden som bildar LO

Globalisering

LO har genom årens lopp verkat för att hjälpa arbetare över hela världen. Man är kända för att ha stött flyktingar undan nazismen, aktivt kämpat mot apartheid och liknande situationer. Internationell solidaritet har alltid varit viktig, ända sedan starten på 1800-talet. Man har vunnit många segrar sedan dess, något som många tar för givet. Ett av de första kraven man kom med var åtta timmars arbetsdag, något som var ovanligt på den tiden. Vartefter som man fick igenom sina krav uppstod det nya situationer. Semester, övertid, rätten till a-kassa och säkra arbetsförhållanden. Allt detta har man förhandlat om, strejkat för och lyckats komma fram till avtal med arbetsgivarna om.

Grundtanke

En av grundtankarna i LO är solidarisk lönepolitik. I princip innebär detta att man ska få lika lön för likvärdigt arbete, och att löneskillnaderna inte ska vara allt för stora. Inte bara för att det är en rättighet, men även för att det är mänskligt och samhällsekonomiskt rationellt. En stor byggsten i detta arbete är kollektivavtalen, som reglerar flera detaljer på arbetsplatsen. Man har i många år förhandlat och diskuterat och kommit fram till dessa avtal, och man fortsätter arbetet för att förbättra dem ännu mer.

För att visa vilken makt en organisation som LO kan utöva visar sig vad som händer om en arbetsgivare vägrar skriva under kollektivavtal och istället gör som de vill på en arbetsplats. När Toys R Us försökte med detta i 1995 blev det strejk, i flera städer samtidigt. Andra fackförbund sympatistrejkade, bland annat genom att vägra leverera varor till butikerna. Resultatet blev att denna internationella koncern tvingades skriva under kollektivavtalen efter månader med strejkande. Däremot förlorade man i EG-domstolen i 2007när man försökte få ett lettiskt företag att underteckna ett svenskt kollektivavtal för byggandet av en skola.

Vad man än tycker om fackförbund kan man härigenom se hur starka de är och vilket inflytande de kan ha på svenskt arbetsliv. För många är det självklart att vara med i en fackförening. En annan viktig milstolpe var 1938 när LO och SAF kom överens om att lösa konflikter utan inblandning av regeringen, ett avtal som fortfarande gäller. 1955 lyckades man förhandla sig fram till allmän sjukförsäkring för alla och i 1971 fick man igenom 40-timmars arbetsvecka.

LO arbetar ständigt på att finslipa och få igenom bättre avtal för sina medlemmar. En hel del av detta arbete utförs även av de förbund som ingår i organisaionen. Bland dessa kan nämnas Elektrikerförbundet, Transportarbetarförbundet och Byggnadsarbetarförbundet.  Alla har sin egen del i det arbete man utför, och alla tror på mottot att tillsammans är vi starka.

Du kan läsa mer om LO på deras hemsida.

Rulla till toppen