Arbetsgivarverket (AgV)

Arbetsgivarverket har precis som de två andra organisationerna till uppgift att främja utvecklingen för medlemmarna inom deras arbetsområde. AgV område rör den statliga biten och deras medlemmar är i första hand statliga myndigheter, men det finns också icke statliga medlemmar som har en naturlig koppling till staten.

De ska alltså företräda sina medlemmar i arbetstvister samt utföra förhandlingsarbete och bidra med information, utbildning och rådgivning. Organisationens högsta beslutande instans är Arbetsgivarkollegiet som t.ex. bestämmer medlemsavgiften.

Detta organ skall besluta om förhandlingsarbeten och andra frågor av betydelse t.ex. av större ekonomisk vikt. De ska också fatta beslut gällande organisationens regler samt också ha en kontroll på att den sköts som den ska. Det finns utöver arbetsgivarkollegiet också en styrelse som ska göra arbetsgivarkollegiets beslut till verklighet.

Du kan läsa mer om arbetsgivarverket, medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare på deras hemsida.

Rulla till toppen