Fackförbundet Kommunal

Fackförbundet kommunal

Ett av Sveriges största fackförbund är Kommunal, med sina drygt 500 000 medlemmar. Dessa arbetar inom kommun, landsting, kooperativ, lantbruk men även privata företag och församlingar. De allra flesta arbetar inom vården och äldreomsorg, men totalt har man en bra bit över 200 olika yrkeskategorier representerade. Man beräknar att en majoritet av alla medlemmar är kvinnor.

Man har delat upp Kommunal i 13 olika avdelningar, utspridda över hela landet. Därunder har man sektioner och klubbar.

Kostnad för att gå med i kommunal 2024

Kommunal har en medlemsavgift som styrs av storleken på medlemmens månadsinkomst. Vill man även bli medlem i deras a-kassa betalar man ett tillägg. Se nivåerna för medlemskapsavgiften och a-kassas i tabellen.

Din inkomstMedlemsavgiftTillägg för a-kassa
0 – 10 000 kr/mån138 kr/mån141 kr/mån
10 001 – 21 682 kr/mån245 kr/mån141 kr/mån
21 683 – 34 766 kr/mån370 kr/mån141 kr/mån
34 767 eller mer495 kr/mån141 kr/mån

A-kassa och inkomstförsäkring

I medlemskapet hos Kommunal ingår en inkomstförsäkring via Folksam. För att kunna nyttja inkomstförsäkringen måste du vara med i a-kassan.

Du måste däremot inte vara medlem i Kommunals egna a-kassa, det går lika bra med någon annan.

Yrken som kan bli medlemmar i Kommunal

A

 • Ambulanssjukvårdare
 • Anläggningsarbetare inom park
 • Anläggningsarbetare inom teknik
 • Arbetsterapibiträde
 • Arborist
 • Avbytare inom jordbruk

B

 • Bad- och idrottsanläggningspersonal
 • Badmästare
 • Badvakt
 • Banarbetare
 • Banförman på golfbana
 • Barnskötare
 • Barnsköterska
 • Barntimmeledare
 • Behandlingsassistent
 • Beridare
 • Bilförare
 • Boendeassistent
 • Boendestödjare
 • Bovärd
 • Brandchef
 • Brandförman
 • Brandingenjör
 • Brandman
 • Brandmästare
 • Bussförare
 • Bussvärd
 • Byggnadsarbetare inom den gröna sektorn

C

D

 • Dagbarnvårdare
 • Dagvakt
 • Deltidsbrandman
 • Deponiarbetare
 • Djursjukskötare
 • Djurskötare
 • Djurvårdare, grundnivå och utökad
 • Drifttekniker

E

 • Ekonomibiträde
 • Elektriker
 • Elevassistent
 • Elmontör
 • Expeditionspersonal

F

 • Fastighetsskötare
 • Fastighetstekniker
 • Fotterapeut
 • Fotvårdsspecialist
 • Fotvårdsterapeut
 • Fritidsledare
 • Förare
 • Förare av tyngre fordon
 • Förare av uppsopningsmaskin
 • Förman
 • Förman i djurstall
 • Förrådsarbetare
 • Församlingsvärd/församlingsvärdinna
 • Förste mätarjusterare

G

 • Gipstekniker
 • Golfbanearbetare
 • Grävmaskinist
 • Grävmaskinsförare

H

 • Habiliteringspersonal
 • Hamnkranförare
 • Hantverkare
 • Hjälpmedelstekniker
 • Hushållsarbetare/hemservice
 • Husmor
 • Hästskötare

I

 • Idrottsplatsarbetare
 • Inre befäl
 • Insatsledare
 • Instrumentmakare

J

K

 • Kallskänka
 • Kapellvaktmästare
 • Klockare
 • Kock
 • Kranförare
 • Krematoriearbetare
 • Kylmontör
 • Kyltekniker
 • Kyrkogårdsarbetare
 • Kyrkogårdsvaktmästare
 • Kyrkoväktare
 • Kyrkvaktmästare
 • Köksbiträde
 • Kökschef

L

 • Laboratorieassistent
 • Laboratoriebiträde
 • Lantarbetare
 • Lastbilsförare
 • Ledsagare
 • Lokalvårdare
 • Lärarassistent

M

 • Maskinförare
 • Maskinist
 • Maskinoperatör
 • Maskinskötare
 • Mekaniker
 • Miljöarbetare
 • Miljötekniker
 • Mudderverksarbetare
 • Murare
 • Målare
 • Måltidsbiträde
 • Måltidspersonal

N

O

 • Obduktionstekniker
 • Omsorgspersonal

P

 • Parkeringsvakt
 • Personlig assistent
 • Plåtslagare

Q

R

 • Rehabiliteringsassistent
 • Renhållningsarbetare
 • Reparatör
 • RIB, räddningstjänstpersonal i beredskap
 • Ridinstruktör
 • Ridlärare
 • Räddningschef
 • Rättare
 • Röntgenbiträde
 • Rörinstallationsmontör
 • Rörmokare

S

 • Servicebiträde/ serviceassistent / servicepersonal
 • Servicehallspersonal
 • Servicetekniker
 • Sjukgymnastikbiträde
 • Sjukvårdsbiträde
 • Skolad banförman
 • Skolmåltidsbiträde/ Serveringsbiträde
 • Skorstensfejare/sotare
 • Skorstensfejartekniker
 • Skötare
 • Smed
 • Snickare
 • Sop- och latrinhämtare
 • Sopstationsarbetare
 • Soptippsskötare
 • Sopåkare
 • Spårvagnsförare
 • Stenarbetare
 • Stenhuggare
 • Stensättare
 • Steriltekniker
 • Styrkeledare
 • Städare
 • Städledare
 • Stödassistent
 • Stödpedagog
 • Svetsare

T

 • Timmerman
 • Trafikvärd
 • Trafikövervakare
 • Traktorförare
 • Travtränare
 • Truckförare
 • Trädgårdsanläggare
 • Trädgårdsarbetare
 • Tvättpersonal/garagearbetare

U

 • Ugnsarbetare/eldare vid gasverk
 • Underhållstekniker
 • Undersköterska
 • Unghästutbildare

V

 • VA-tekniker
 • Vaktmästare
 • Varumottagare
 • Vattenrörläggare
 • Ventilationstekniker
 • Verkmästare
 • Verkstadsarbetare
 • Vågskötare
 • Vårdare
 • Vårdbiträde
 • Väghyvelförare
 • Värdinna

W

X

Y

 • Yttre befäl

Z

Å

 • Återvinningsarbetare

Ä

Ö

 • Överskötare
 • Överstäderska

Branscher som Kommunal lämpar sig för

Kommunal lämpar sig väl för många branscher. Här är några exempel:

 • Funktionshinder
 • Förskola och skola
 • Grön sektor
 • Hushållsnära tjänster
 • Hälso- och sjukvård
 • Kök och restaurang
 • Räddningstjänst
 • Teknik, fastighet och underhåll
 • Teknik, park och anläggning
 • Trafik
 • Trossamfund
 • Äldreomsorg

Kommunal organisation och målsättning

Kommunal gör regelbundet undersökningar för att se vad medlemmarna helst vill att de ska ta itu med. Ett av de faktum som kommer upp är att även om man tycker om sitt jobb är fortfarande arbetsvillkoren ett stort hinder för att trivas. Man lägger därför ner en hel del arbete på utveckling av välfärden och de som arbetar med den. Stimulerande arbetsuppgifter och inflytande på arbetsplatsen ligger högt på agendan. Något som Kommunal också värnar om är vidareutbildning för sina medlemmar. Samtidigt arbetar man med arbetsgivarna för att de ska inse värdet av bättre vård och att detta kan göras med den personal man redan har.

Medlemsförmåner

Det finns flera förmåner som följer med ett medlemskap i Kommunal. Man har möjlighet att teckna försäkringar för sig själv och hela familjen till ett reducerat pris. Men man får även rabatt på olika ställen genom att visa upp sitt medlemskort. Resor, sportsevenemang, elavtal, musikaler och mycket annat.

Som medlem i Kommunal har man tyngden av en stor organisation i ryggen. Eftersom man också hör till LO, blir trycket på arbetsgivare under förhandlingar och tvister mycket stort. Hela tiden pågår det arbete och förhandlingar för att arbetsförhållandena ska bli bättre och mer rättvisa.

Mycket av Kommunals arbete ligger runt arbetstider och förhållanden, samt hur medlemmarna ska få hela sitt liv att fungera trots speciella arbetsvillkor.

Rulla till toppen