Lärarförbundet

Lärarförbundet är ett fackförbund som organiserar lärare i förskolan, grundskolan och gymnasiet, studie- och yrkesvägledare och skolledare. Även personer som studerar eller forskar inom dessa områden kan gå med i förbundet.

Den lärarfackliga verksamheten har funnits sedan 1838 och 1880 var folkskolelärare över hela landet samlade i Sveriges Allmänna Folkskolelärareförening, SAF. I början av 1900-talet bildades flera olika nya lärarorganisationer, delvis på grund av oenighet i vilka frågor som skulle kämpas för och delvis på grund av att olika inriktningar ville ha egna förbund, till exempel lärare inom musik, slöjd och förskola. I mitten av 1900-talet gick vissa av dessa ihop under Svenska facklärarförbundet (SFL) där lärare inom gymnastik, slöjd och musik var med. Lärarna i folkskolan samlades igen 1963 då de gick med i Sveriges Lärarförbund dit även förskolelärare anslöt sig.

Sedan 2014 är Lärarförbundet medlem i Tjänemännens Centralorganisation, TCO. Idag är 234 000 personer medlemmar i förbundet, mestadels yrkesaktiva inom grundskolan varifrån 85 000 personer är med.

Fungerar Unionen för dig?

Unionen är Sveriges största fackförbund och fungerar för nästan alla yrken.
Kika in alla villkor och se om du kan bli medlem på Unionen.se

Vad arbetar Lärarförbundet för?

Vilka frågor som prioriteras inom Lärarförbundet beror på vad deras medlemmar är intresserade av och vad de vill förändra inom skolans och yrkets utveckling. Det kan också handla om vilka villkor arbetare inom sektorn vill ha inom sitt yrkesutövande. Besluten som fattas finns sedan i stadgar, program, verksamhetsinriktning och budget.

De grundläggande värderingarna som finns inom förbundet är desamma som gäller inom yrket, vilket bland annat handlar om FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna som handlar om fri- och rättigheter samt allas lika värde. Därmed vill de även kämpa för jämställdhet, likvärdig utbildning, internationella samarbeten och demokrati.

Lärarförbundet medlemsförmåner

Deras vision ligger i att skapa en skola som skapar nyfikenhet och kunskap, där varje elev blir sedd och kan tro på sin förmåga. De arbetar också för lärarnas rätt till bra villkor, högre löner och makt att påverka inom sitt område. Detta för att höja statusen för läraryrket.

Det finns även en a-kassa, Lärarnas a-kassa, som är en självständig organisation där man kan ansöka om medlemskap.

Rulla till toppen