Musikerförbundet

Musikerförbundet är ett fackförbund som grundades 1907 och organiserar professionella musiker inom samtliga genrer. Medlemmarna kan vara yrkesverksamma i form av frilansare, anställda eller företagare inom kategorier som utövare, upphovsperson, ledare, studio eller scen, pedagoger eller ungdomar och musikstuderande som är verksamma inom någon av tidigare nämnda områden. Fackförbundet är verksamt inom LO och har omkring 2 605 medlemmar.

Fackföreningens historia började i Göteborg 1899 där musiker började organisera sig och tätt därefter spred det sig till musiker i Stockholm och Malmö. 1907 bildades Svenska musikerförbundet av Stockholms orkesterförening. Därefter började de bygga upp grunden för fackförbundet genom att införa sjukkassa och senare även ålderdoms- pensions- och understödsföreningar. De inrättade även pensions- och arbetslöshetskassa. 1942 anslöts fackföreningarna Förbundet scen och film samt Sveriges notskrivarförening till Musikerförbundet och 1950 ingick de i avtal med även Svenska teaterförbundet. Även en del andra fackförbund har genom tiden anslutit sig vilket lett till att förbundet fått en bredare inriktning, ett tag kallades förbundet exempelvis för ”Svenska musikerförbundet – Nöjesföretagarnas personalförbund” som en följd av att biografanställda blev medlemmar. Sedan 2006 heter fackförbundet Musikerförbundet.

Fungerar Unionen för dig?

Unionen är Sveriges största fackförbund och fungerar för nästan alla yrken.
Kika in alla villkor och se om du kan bli medlem på Unionen.se

Vad arbetar Musikerförbundet med?

Deras arbete går ut på att bedriva ett fackligt och kulturpolitiskt arbete såväl regionalt som globalt, vilket sker på förbundsnivå. Deras visioner är att förbättra arbetsmiljön på spelställen så att musiker ska slippa dåliga villkor på jobbet. De ser också till att organisera minimitariffer och -löner som musiker på riksnivå kan utgå ifrån och hänvisa till. Musikerförbundet ser det som viktigt med rättvisa ersättningar och genomför detta genom både tecknandet av kollektivavtal, individuella avtalsförhandlingar och lobbying. De tillhandahåller även tjänster som gör yrkeslivet lättare för musiker och som innefattar allt från juridisk hjälp till försäkringar och medlemskap anpassat efter det behovet medlemmen har.

Musikerförbudets Medlemsförmåner

Som medlem kan man få hjälp med att granska kontrakt innan de skrivs på, få vägledning gällande löneanspråk och arbetsvillkor. De har även en tjänst som gör att man kan fakturera genom dem utan att ha eget företag. Om man hamnar i en tvist kan man få juridisk hjälp och information om vilka rättigheter man enligt lag och avtal har. Om du har eget företag kan du gå med i Handelns a-kassa och vara F-medlem i Musikerförbundet och därmed få tillgång till en företagsservicetjänst.

De har ett antal olika försäkringserbjudanden, där ansvarsförsäkring och olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften. Utöver det har man möjlighet att teckna tilläggsförsäkringar i form av instrument-, studio-, musikerföretags-, hem-, liv- och barnförsäkring. Genom det fackliga försäkringsskyddet får du ersättning vid sjukdom och vid arbetsrelaterade skador. Du kan också få hjälp med att tolka olika avtalsförsäkringar i kollektivavtalen vilka kan ge dina anhöriga ersättning och annat stöd.

Andra förmåner man kan få som medlem är det så kallade Musikerkortet, vilket är ett kort där man kan få rabatter på bland annat hyrbilar, musikinstrument, studiotid, hemelektronik, bensin och friskvård.

Rulla till toppen