Naturvetarna

Naturvetarna är ett fackförbund som organiserar arbetare och studenter inom den naturvetenskapliga professionen inom life science, jord, skog, miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik och data. Till detta hör bland annat agronomer, biologer, trädgårdsingenjör, miljövetare, meteorologer, matematiker, hortonomer, djurskötare och skogsmästare. Förbundet bildades 2009 då Naturvetareförbundet och Agrifack slogs samman. Naturvetarna är anslutna till Saco.

Vad arbetar Naturvetarna med?

Deras vision är att vara en aktiv och tydlig företrädare för både arbetaren och för de naturvetenskapliga professionerna. Förbundet utgår alltid från sina medlemmar och deras position i sitt arbete. Detta är vad som står i centrum för hur förbundet väljer att ta ställning till, och prioritera, olika insatser och beslut.

Förbundet tror på allas lika värde och en demokratisk rättsstat och att lagarna och FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna ska följas i praktiken. Förbundet jobbar opinionsbildande och vill fungera som en aktör för naturvetare i samhällsdebatten och för att lyfta fram de naturvetenskapliga professionerna och dess forsknings vikt vid samhällsutveckling.

Facket vill ge sina medlemmar trygghet och karriärsutveckling och jobbar med att hitta nya lösningar på nyuppkomna händelser för att kunna ge medlemmarna det stöd och den utveckling de behöver.

Naturvetarna Medlemsförmåner

Som medlem har man möjlighet att gå med i Akademikernas a-kassa och därigenom få pengar i form av inkomstförsäkring och vid arbetslöshet. Förbundet erbjuder dig rådgivning kring arbetslivet, karriären och kring frågor rörande lönen. Du kan få hjälp med arbetsrättsfrågor via deras medlemsjour, förhandla fram förmånliga kollektivavtal och har möjlighet att ta del av ett försäkringspaket från Akademikerförsäkring kostnadsfritt. Du kan även ta lån med förmånliga villkor, gå på kurser via Naturvetarakademin och få kostnadsfria eller rabatterade tidningsprenumerationer.

Rulla till toppen