Officersförbundet

Officersförbundet är ett fackförbund som organiserar yrkesofficerare, gruppbefäl, soldater och sjömän. Förbundet är anslutna till Saco.

Facket skapades 1995 genom att Svenska officersförbundet (1932) och Officerarnas riksförbund (1981) slogs samman. De arbetar för att arbetare inom militären ska få bästa möjliga anställningsvillkor och jobbar genom att driva medlemmarnas intressefrågor genom aktivt deltagande i beslutsprocesser som påverkar dem.

Vad arbetar Officersförbundet med?

Förbundets kärnverksamhet består av rådgivning och förhandling med arbetsgivare. Som medlem har man möjlighet att få kvalificerad rådgivning när det gäller bland annat ens anställningsvillkor och även arbetsrätt och avtal.

Deras fackliga program fungerar som en utgångspunkt av åtgärder för förbunds- och föreningsstyre att omsätta i praktiken. Facket har olika strategier de använder sig av för att nå sina mål och därigenom kunna fungera som en ständigt aktiv verksamhet och förbättrande organisation. För att göra detta möjligt förutsätts kommunikation mellan medlemmar, officersföreningar och förbundsstyrelse med kansli. Därutöver ska kommunikationen ske till fyra olika målgrupper: medlemmar, Försvarsmaktens ledning, politiska beslutsfattare och allmänheten.

Officerförbundets Medlemsförmåner

Medlemsförmånerna består av sak- och personförsäkringar, gör det möjligt att ta medlemslån hos banker och du kan även ansöka om bolån med förmånlig ränta. Man kan också få billig el, hyra rum billigt i Stockholm och få medlemstidningen Officerstidningen nio gånger per år. Som medlem kan man också ansöka till AEA’s a-kassa.

Rulla till toppen