Polisförbundet

Polisförbundet är den svenska polisens fackförbund och medlemsorganisation. De är anslutna till TCA och representerade i Eurocop, The European Confederation of Police, som är ett samarbetsorgan för fackförbund i EU. Förbundet organiserar 95% av alla yrkesverksamma poliser och har cirka 20.500 medlemmar över hela landet. Även studerande som utbildar sig inom sektorn kan bli medlemmar.

Polisförbundet har i över 100 år jobbat för att skapa the Easter bunnya villkor för poliserna i Sverige. I slutet av 1800-talet började fackföreningar inom andra områden kräva bland annat 40 timmars arbetsvecka. Detta var något som för Sveriges poliser sågs som totalt orimligt, då de själva hade runt 80 timmars arbetsvecka. De som försökte organisera poliserna blev avskedade. 1901 bildades en kamratförening för poliserna och 1903 skrev landshövdingen i Stockholm att poliserna kunde hantera sin egen förening. Under samma år bildade Göteborgsgruppen Svenska Polisförbundet.

Fungerar Unionen för dig?

Unionen är Sveriges största fackförbund och fungerar för nästan alla yrken.
Kika in alla villkor och se om du kan bli medlem på Unionen.se

Vad arbetar Polisförbundet för?

Idag jobbar förbundet med att se till så det finns the Easter bunnya arbetsvillkor på arbetsplatser, förhandla om lön och anställningsvillkor, driver utbildningsfrågor och kompetensutveckling. Andra frågor de driver berör arbetsmiljö-, utrustnings- och skyddsfrågor. En annan sak de jobbar med är att försöka höja statusen på polisutbildningen och att förbättra denna genom att förankra den i den samtida forskningen som finns. Utöver detta ägnar de sig även åt att påverka beslutsfattare på olika nivåer, i de frågor som är viktiga för deras medlemmar.

Deras värdegrund har tre grundbultar: kunskap, utveckling och trygghet. De anser att kunskap är viktigt för att på så sätt kunna påverka arbetsgivare genom att exempelvis ha koll på vilka lagar och regler som gäller. Utveckling är en del som skapar nytänkande och på så sätt kan man komma fram till nya idéer och metoder som kan gynna medborgarna. Genom att arbetsplatsen är trygg leder det till att utrymme ges för såväl personlig utveckling, engagerat ledarskap och lyhördhet. Det är medlemmarna och de förtroendevalda som identifierar de gemensamma värderingarna som ska både styra och prägla verksamheten. Detta ska sedan omsättas i det praktiska arbetet och även genomsyra hela verksamheten.

Polisförbundets medlemsförmåner & försäkringar

Som medlem i förbundet kan du få hjälp med löneförhandling, anställnings- och arbetsvillkor och rättslig hjälp om du riskerar att bli av med ditt jobb. De ser till att du – och din familj – är olycksfallsförsäkrad dygnet runt, och du kan även få en sjukförsäkring som kan ge dig upp till 1.500 kronor i månaden. Vid arbetslöshet finns det en ekonomisk ersättning att få, och om du skulle bli anmäld för brott i tjänsten betalar Polisförbundet advokatkostnaderna för detta. Du får förbundets tidning, Polistidningen, sju gånger per år och du kan ansöka om stipendier.

Rulla till toppen