Skogs- och lantbrukstjänstemannaförbundet – SLF

Skogs- och lantbrukstjänstemannaförbundet, förkortat SLF, är ett fackförbund som organiserar arbetare inom lantbruk och skogsindustrint. Det kan till exempel handla om golf och virkesmätning. Även personer som arbetar på naturbruksgymnasier, inom Studiefrämjandet, som är med i Jägareförbundet och 4H-gårdar, samt egenföretagare inom området kan vara med i SLF-facket. Förbundet har cirka tusen medlemmar och är anslutet till TCO.

Fungerar Unionen för dig?

Unionen är Sveriges största fackförbund och fungerar för nästan alla yrken.
Kika in alla villkor och se om du kan bli medlem på Unionen.se

Vad arbetar Skogs- och lantbrukstjänstemannaförbundet med?

Syftet SLF-facket har är att få sina medlemmar att känna sig trygga på sin arbetsplats, hjälpa till med förhandlingar och tvister med arbetsgivaren samt anordnar fackliga utbildningar varje år dit medlemmarna är välkomna. Förbundet är medlemsnära och styrs av medlemmarnas intressen. Förbundet erbjuder även fördelaktiga försäkringar för sina medlemmar, vari inkomstförsäkring innefattas. Dagpenningen de första 1-100 dagarna ligger på 910 kronor per dag, mellan dag 101-200 får man 80 procent av sin tidigare lön och dag 201-300 får man 70 procent av sin tidigare lön.

Det finns även vissa förmåner i form av resor och lån, i och med att fackförbundet är anslutna till TCO.

Kostnaden för att vara medlem är 1 procent av sin lön och maxavgiften ligger på 250 kronor per månad. För att bli medlem fyller man i en blankett på deras hemsida som heter Inträdesansökan och bland annat består av att man fyller i sitt arbete, arbetstid, lön, befattning, vilket företag eller arbetsgivare man arbetar för samt sina personuppgifter.

SLF fackets vision

Deras visioner är att arbetsplatsen, i avseende maskiner, arbetsrutiner, lokaler, arbetsbelastning och psykosocial miljö ska vara så bra som möjligt. Trots att huvudansvaret för dessa frågor ligger hos arbetsgivaren är det vanligt att en chef utses i syfte att företräda hen i arbetsmiljöfrågor. Arbetarna ska i sin tur upplysa om risker, tillbud, sjukdomar och olycksfall. De kan även föreslå åtgärder eller lämna synpunkter på saker som genomförts. Det är även arbetarna som utser skyddsombudet som i sin tur har i uppgift att undersöka arbetsförhållandena, planera åtgärder och hålla i regelbundna utbildningar.

Rulla till toppen