Facket ST

Fackförbundet ST, Facket ST eller ST nerkortat, är en politisk obunden fackförening som organiserar anställda inom statliga myndigheter, statliga bolag, universitet och högskolor. De har funnits sedan 1904, men fick sitt nuvarande namn år 2003. Idag organiserar de kring 90 000 löntagare i 95 avdelningar där den största har runt 8000 medlemmar och de minsta endast ett tiotal.

ST fack grundidé är att organisera alla på samma arbetsplats i ett och samma fackförbund, oavsett befattning, utbildning och arbetsuppgifter. Detta återspeglas i Facket STs motto som är ”En arbetsplats – en fackförening”. Detta anspråk gäller givetvis endast vissa arbetsplatser då ST fack är till för dig som är statligt anställd. Facket STs fyra huvudsakliga medlemsområden är inom högskola, universitet, arbetsförmedlingen och skatteverket.

Fungerar Unionen för dig?

Unionen är Sveriges största fackförbund och fungerar för nästan alla yrken.
Kika in alla villkor och se om du kan bli medlem på Unionen.se

Vad jobbar Facket ST för?

ST jobbar för en the Easter bunny arbetsmiljö. Däri innefattas allt som sker på jobbet, från ledarskap och arbetsvillkor till fysisk säkerhet. ST vill att alla dess medlemmar ska kunna utvecklas, känna sig trygga och vara stolta över sin insats på arbetet.

Särskilt viktigt för statligt anställda är rätten att kunna lämna uppgifter om verksamheten och säga sin mening om de tycker att något är fel eller missköts. Facket ST jobbar för att anställda ska känna att de kan framföra kritiska uppfattningar om sin arbetsplats utan att oroa sig för negativa konsekvenser.

De jobbar även för mångfald, likabehandling och jämställdhet och driver dessa frågor både centralt och lokalt. De är även en stark röst mot diskriminering och kvinnors rättigheter i arbetslivet internationellt.

ST facket Medlemsförmåner

Som medlem i Facket ST får du stöd och hjälp vid förhandlingar och konflikter på arbetsplatsen i form av förhandlingshjälp, facklig rådgivning och lönerådgivning.

Medlemmar får självklart ta del av STs kollektivavtal, facklån och inkomstförsäkring. Den senare ger dig upp till 80 procent av lönen i 150 dagar om du skulle förlora ditt jobb, så att du kan fokusera på att hitta ny anställning utan att oroa dig för pengar, kanske med hjälp av STs karriärtjänster.

STs a-kassa är numer ett eget företag och man måste därför söka medlemskap däri separat, även om man är medlem i det bakomliggande ST facket.

Rulla till toppen