Sveriges Psykologförbund

För dig som arbetar som psykolog finns möjligheten att gå med i fackförbundet Sveriges Psykologförbund. Detta förbund grundades kring 1905-talet.

Förbundet finns till för att hjälpa dig som jobbar som psykolog i Sverige med olika frågor och problem som kan uppstå, allt från uppgifter kring din lön och frågor kring ämnet psykologi till arbetsvillkor. Sveriges Psykologförbund jobbar ständigt med  frågor kring yrkesrollens viktiga funktioner i samhället samt att främja den vetenskapliga aspekten inom psykologi och hur vi har valt att tillämpa den idag.

Vem kan bli medlem i Sveriges Psykologförbund?

För att bli medlem i detta fackförbund så krävs det att du antingen erhåller en psykologlegitimation, en examen inom psykologi, eller att du studerar just nu på psykologprogrammet eller har en doktorsexamen i psykologi. Detta gäller alltså om du ska bli godkänd att få gå med i förbundet. Som medlem betalar du en månadsavgift. Avgiften är helt beroende på din inkomst och hur mycket du tjänar. Värt att notera är även att det ingår en inkomstförsäkring för dig som har ett medlemskap i AEA.

Var arbetar Psykologiförbundet med?

I första hand ser förbundet till att jobba med frågor som rör medlemmarnas anställningsvillkor och löner. Men som vi nämnt tidigare även med att se över frågor som rör psykologerna roll i vårt samhälle, vilken yrkesetik som följs samt det pågående utbildningen i landet och frågor relaterade till forskning.

Sverige Psykologförbund tillhör idag SACO och har säte i Stockholm främst. Man kan säga att Psykologförbundet är ordnat organisatoriskt med en kongress som fungerar som det beslutande organet där man samlas vart 3:e år. Här väljer man ut en styrelse för förbundet, etik råd, det vetenskapliga rådet, ett villkors råd, ett specialist råd samt studeranderåd.

Sedan finns även sammanlänkande poster för medlemmar som har samma arbetsgivare och psykologföreningar vilka är förbundets bas organ med heltäckande ansvar kring verksamheten lokalt.

Uppgiften som organet har är att förmedla mellan medlemmarna och självaste förbundet.

Inom förbundet finns det även yrkesföreningar och detta gäller för de psykologer inom verksamhetsområden som är inriktade på specifika områden, och ingår alltså då i en yrkesförening. Exempel på områden man kan jobba inom; kriminalvården, skolan eller barnhälsovård.

Medlemskapsförmåner

På fackförbundets hemsida går det att ansöka om att bli medlem men även ansöka om att gå med i a-kassan som finns tillgänglig. För att bli godkänd medlem krävs att du erhåller en legitimation som psykolog i Sverige eller att du har klarat av en psykolgexamen, alternativt avlagt en fil.

Doktorsexamen i psykologi/pedagogik. PTP i Socialstyrelsen kan även hjälpa till med ansökan om du har en utbildning utomlands. Som medlem får man ta del av Psykolog Tidningen en gång i månaden vilken innehåller nyheter, information och forskning. En av de viktigaste frågorna just nu som förbundet särskilt driver är sjukskrivningsrätt, poängen är att alla psykologer skall ha rätt och kunna skriva ut sjukintyg.

Rulla till toppen