Sveriges Yrkesmusikerförbund (SYMF)

Sveriges Yrkesmusikerförbund, även kallat SYMF, är ett fackförbund som organiserar yrkesverksamma musiker och sångare, samt studenter inom dessa områden. Förbundet har idag (april 2016) omkring 2 200 medlemmar, varav omkring 700 av dessa är frilansande. SYMF har funnits sedan 1984 och är anslutna till TCO (Tjänstemännens Centralorganisation).

Fungerar Unionen för dig?

Unionen är Sveriges största fackförbund och fungerar för nästan alla yrken.
Kika in alla villkor och se om du kan bli medlem på Unionen.se

Vad arbetar Sveriges Yrkesmusikerförbund med?

Deras huvudsakliga syfte är att förbättra arbetsvillkoren för personer som arbetar professionellt med musik, till exempel inom orkestrar, körer och personer som frilansar. Förbättrade arbetsvillkor kan handla om förbättringar inom arbetsmiljö, arbetstider och lönenivåer. Idag finns det avtal på flera arbetsplatser som reglerar villkoren inom dessa områden, vilket är ett resultat av facklig organisering inom bland annat SYMF. De har även varit med och förhandlat fram ett rikstäckande kollektivavtal där löner, försäkringar, upphovsrätt, pensioner och andra uppgörelser som rör musiker avhandlas i syfte att skapa arbetsvillkor som är jämförbara med andra jobb på arbetsmarknaden.

Sveriges Yrkesmusikerförbund medlemsförmåner

Till sina medlemmar tillhandahåller de olika försäkringar till fördelaktiga priser, såsom instrument-, bostads- och gruppförsäkringar. Det finns även möjlighet att ansluta sig till Unionens A-kassa för att få inkomstförsäkring, då det finns en speciell kultursektion i den fackföreningen där man kan gå med. På sin hemsida har de även en egen avdelning för platsannonser som rör tjänster relaterade till sektorn och de tjänster som finns inom den. Förbundet ger även ut sin medlemstidskrift Symfoni som kommer ut fyra gånger per år. De har en egen katalog på hemsidan där frilansare kan lägga upp arbetsannonser

För såväl frilansande som fast anställda arbetare finns det minimitariffer som kan tillämpas. Detta är för att musiker ska få betalt såväl för utfört arbete som för repetitioner.

Sveriges Yrkesmusikerförbund vision

I förlängning är deras vision att varje medborgare ska kunna få tillgång till ett rikt och levande kulturutbud, och för att nå dit är det viktigt att ge arbetarna bra villkor som möjliggör detta. SYMF vill se en nationell tillgänglighet till de konstarter som de representerar för att på så sätt kunna skapa ett intresse och stöd hos andra individer. Detta förutsätter att levande konst finns tillgänglig i samtliga städer, oavsett storlek och placering på dessa. Detta i sin tur leder till att föreställningen om Sverige som ett kulturland stärks och blir befogad.

De jobbar också med att höja musikens- och de estetiska ämnenas status i skolan och vill att ämnena ska ingå i läroplanerna även under hela gymnasietiden. SYMF jobbar också med att kulturskolor och musikundervisning ska få samma prioritet och stöd i samhället som idrotten har idag, samt att det ska finnas anpassade lokaler och resurser ämnade för detta.

Rulla till toppen