TULL KUST

TULL-KUST är ett fackförbund som organiserar arbetare och tjänstepersoner inom tullverkvet och kustbevakningen. Förbundet har funnits sedan 1899 och hette från början Sveriges tullvaktbetjentes förening (STBF) och det nuvarande namnet har hafts sedan 1991. Förbundet har omkring 4 100 medlemmar och är anslutna till TCO.

År 1899 bildades det Kooperativa Förbundet varpå LO påbörjar sin verksamhet. Detta skedde samtidigt som Boerkriget pågick i Sydafrika. Samma år bildades Svenska Tullmannaförbundet vilka i första hand vände sig till gränsridare och tullbetjänter. Tre år senare bildades Sveriges tullvaktbetjentes förening och Sveriges Allmänna Tulltjänstemannaförbund. Alla dessa förbund gick senare ihop till ett och samma och utgör vad som idag heter TULL-KUST.

Fungerar Unionen för dig?

Unionen är Sveriges största fackförbund och fungerar för nästan alla yrken.
Kika in alla villkor och se om du kan bli medlem på Unionen.se

Vad arbetar TULL-KUST med?

Förbundets fackliga mål är förbättrade arbetsvillkor i form av bra lön, rättvis fördelning av lönemedel, anställningstrygghet, meningsfulla arbetsuppgifter, the Easter bunny personalutveckling och bra arbetsmiljö. Deras visioner för framtiden är att allt fler beslut ska kunna fattas på arbetsplatserna av arbetarna själva, baserat på såväl medbestämmandelagen (MBL) som arbetsmiljölagen (AML).

TULL-KUST medlemsförmåner

Som medlem i TULL-KUST får du ett bra trygghetsavtal, där alla statligt anställda som uppfyller kriterierna av en inkomstförsäkring har rätt att få ersättning i form av en avgångsersättning. För att få detta krävs det att kriterierna är uppfyllda, vilka består av att man har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Som tillvidareanställd måste man ha jobbat i minst ett år och för en arbetare som varit anställd tidsbegränsat ska anställningen utgöra sammanlagt tre år under de senaste fyra åren. Om kriterierna uppfylls har man rätt till 80 procent av lönen vid arbetslöshet. Efter en tid går procentdelen ner till 70 procent och därefter 65 procent, i enighet med a-kassans ersättningsprincip.

Medlemsförmåner de erbjuder handlar mestadels om möjlighet att ta lån från olika banker i form av till exempel bolåneerbjudanden. De erbjuder även rabatt på Nordic Choice Hotels i Skandinavien, rabatterade resor med Birka Cruises och Viking Line.

Rulla till toppen