Kollektivavtal

kollektivavtal

Idag är det mycket vanligt att arbetsplatser har kollektivavtal. Det här är en samling avtal som reglerar lägsta gränsen för en rad olika villkor som gäller på din arbetsplats. Kollektivavtalet är mycket viktigt för dig som anställd för det reglerar saker som annars inte hade varit självklara ens enligt svensk lag.

Vad är ett kollektivavtal?

Kollektivavtalet består av flera avtal som sluts mellan din arbetsgivare och ett fackförbund. Det kan också vara avtal mellan arbetsgivarorganisation och fack. I avtalet finns flera mycket viktiga punkter för dig som arbetstagare. Genom att skriva på detta avtal förbinder sig din arbetsgivare till att hålla de minimumgränser som anges i det.

Vad finns med i kollektivavtal?

Precis vad som finns med i kollektivavtalet för din arbetsplats beror på de beslut som har fattats och tecknats ned i det. Kollektivavtal omförhandlas med jämna mellanrum och det betyder att det kan finnas nya rättigheter som du kanske inte är medveten om.

De vanligaste punkterna:

  • Bestämmelser om lön – I kollektivavtalet står det vad minimumlönen är. Dessutom bör det ingå punkter som visar hur du som anställd kan förhandla om din lön. I svensk lag finns det inget som säger att du har rätt till höjd lön efter en viss tid men detta kan finnas med i avtalet. Ta en titt på hur mycket du har rätt att kräva i enlighet med detta avtal.
  • Semesterdagar – Du har rätt till 25 dagars semester men med ett kollektivavtal kan det bli mer än så. Dessutom visar detta avtal hur stor semesterersättning du har rätt till. Det kommer också att bena ut hur din semesterlön ska betalas ut.
  • Uppsägningstider – När det finns punkter om uppsägningstid i ett kollektivavtal kommer de att gå före lagen. Du bör alltså ta en titt på hur lång uppsägningstid som gäller på din arbetsplats och vilka skillnader som finns beroende på om du säger upp dig själv eller blir uppsagd.
  • Pensionsavtal – Det ska också finnas en plan för pension i kollektivavtalet.

Vem kan ge dig information om avtalet?

Om du vill ha information om det kollektivavtal som gäller på din arbetsplats ska du prata med den som fungerar som facklig representant på ditt jobb. Du ska då kunna få en kopia av avtalet för att själv kunna läsa igenom.

När det inte finns någon facklig representant på arbetsplatsen bör den som är personalansvarig kunna ge informationen. Det vill säga en kopia av kollektivavtalet. Om det är svårt att få fatt i detta avtal kan du vända dig direkt till aktuellt fackförbund som givetvis har en kopia av det avtal som har slutits.

Viktiga både för arbetsgivare och arbetstagare

Med ett kollektivavtal blir det tydlig vad som gäller. Det minskar på behovet av diskussioner mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det ger en trygghet som är bra för verksamheten. Dessutom är det mycket vanligt att kollektivavtalet har försäkringar som är mycket bra för arbetstagarens ekonomi. Det här är något som du ska ta en titt på för det kan få betydelse då du vill ta ledigt av olika anledningar som barn och sjukdom.

Rulla till toppen