Fackförbund för jurister, ekonomer, systemvetare, samhällsvetare, personalvetare och kommunikatörer

Sverige har en mycket lång och stark tradition av facklig anslutning. Uppemot 80% av alla yrkesverksamma är anslutna till ett fackförbund och många har varit med sedan sin allra första anställning. Rent historiskt har mycket handlat om att bidra till en bättre arbetsmiljö och allt bättre arbetsvillkor.

Även i modern tid fortsätter fackförbunden att spela en mycket viktig roll. De anpassar sig hela tiden för att vara relevanta och ge bästa möjliga stöd och vägledning för sina medlemmar. Idag ligger mycket fokus på att öka graden av medbestämmande, säkerställa bättre löneavtal och ge juridisk hjälp i händelse av tvister. Faktum är att det finns väldigt många förmåner för den som väljer rätt fackförbund.

Vilket fackförbund ska jag välja?

OBS, Jusek har slagits samman med Civilekonomerna och bildat fackförbundet Akavia. Efter det har Jusek och Civilekonomerna lagt ner.

Valet beror på ditt yrkesområde. Jusek.se är ett naturligt val som jurist, ekonom, systemvetare, samhällsvetare, personalvetare eller kommunikatör. Fackförbundet ingår i Saco (Sveriges akademikers centralorganisation). Storleken betyder att Jusek har en stark förhandlingsposition gentemot arbetsgivare och överlag stora resurser att hjälpa sina medlemmar. Både för jurister och ekonomer rankas Jusek som ett ledande fackförbund. Medlemsnyttan fortsätter att öka för varje år som går tack vare det kontinuerliga arbetet att hela tiden förbättra verksamheten.

Vad kan Jusek hjälpa till med?

Juseks övergripande mål är att hjälpa sina medlemmar genom hela karriären. Oavsett vilka utmaningar som uppstår och oavsett hur de personliga förutsättningarna ser ut, är sannolikheten stor att Juseks olika tjänster och förmåner kommer väl till pass. Att ha Juseks stöd i ryggen erbjuder en svårslagen trygghet. Det är ett lämpligt val för jurister, ekonomer och andra akademiker som vill kunna lita på sitt fackförbund i alla väder. Nedan listas de huvudsakliga fördelarna:

  • Inkomstförsäkring – Utfyllnad av a-kassan med 80% av den a-kassegrundande lönen upp till ett visst belopp. Juseks inkomstförsäkring är ett utmärkt komplement som skyddar dig mot ett betydande inkomstbortfall under en period.
  • Rådgivning och förhandlingshjälp – Juseks förbundsjurister och ombudsmän kan hjälpa till i arbetsrättsliga tvister. Det kan gälla anställningsvillkor, lön och andra viktiga frågor i arbetslivet.
  • Karriärstöd – Jusek anordnar workshops, seminarier och dylikt för att ge kunskap och inspiration. Dessutom kan man få individuellt stöd med coachning, simulerade anställningsintervjuer och rådgivning kring sitt CV och andra ansökningshandlingar. Denna förmån är extra värdefull för den som är arbetssökande eller planerar att byta jobb.
  • Rättskyddsersättning – Ger trygghet för den som riskerar åtal för tjänstefel. Skyddet omfattar medlemmar inom både den privata och offentliga sektorn som ägnar sig åt någon form av myndighetsutövning. Du måste själv göra en ansökan och i så fall kan den bland annat täcka advokatkostnader.
Fackförbund för jurister, ekonomer, systemvetare, samhällsvetare, personalvetare och kommunikatörer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen