TCO – Tjänstemännens Centralorganisation

TCO är en partipolitiskt obunden organisation som bildades den 11 juni 1944 genom en sammanslagning av De Anställdas Centralorganisation (Daco) i den privata sektorn och gamla TCO i den offentliga sektorn.

TCO är en centralorganisation där 14 olika fackförbund är medlemmar. Sammanlagt har TCO-förbunden hela 1,3 miljoner medlemmar som innefattar till exempel ingenjörer, lärare, ekonomer, sjuksköterskor och anställda inom kommuner, statliga myndigheter, banker och försäkringsbolag. Ungefär hälften av medlemmarna är anställda i den privata sektorn och hälften i den offentliga sektorn. Av de 1,3 miljoner medlemmarna är ungefär 60 procent kvinnor och 40 procent män.

Ordförande för TCO idag och från och med 2011 är Eva Nordmark. I TCOs styrelse sitter representanter från alla 14 medlemsförbund och de har till uppgift att företräda TCO gentemot omvärlden, ansvara för verksamhetens strategi, ekonomi, budget och verksamhet för det kommande året. I Sverige finns TCO över hela landet med kontor både på regional och lokal nivå som bildas och drivs av förbundsföreträdare. Genom TCO kan medlemsförbunden samarbeta i regionala och lokala frågor vad gäller arbetsmarknad och utbildning. En TCO-region kan omfatta till exempel en kommun eller ett län.

De förbund som idag är medlemmar i TCO innefattar:

TCO är på det nordiska planet medlemmar i Nordens Fackliga Samorganisation (NFS). På Europanivå är man även medlem i Europafacket (EFS). Till skillnad från LO har TCO ingen förhandlande roll. De är en påverkarorganisation som arbetar för goda villkor i arbetslivet för alla tjänstemän, med särskilt fokus internationellt på den svenska partsmodellen.

Dess huvuduppgift är att företräda medlemsförbunden i politiska frågor och gentemot andra organisationer. De ska även agera påtryckande och opinionsbildande i frågor som TCOs medlemsförbund prioriterar. Detta gäller både nationellt och på EU-nivå. De arbetar för goda sociala trygghetssystem för TCO-förbundens medlemmar, vilket till exempel innefattar bättre socialförsäkringar. Man arbetar också för att positivt påverka för ett jämställt samhälle fritt från diskriminering av alla slag. Detta är något som man prioriterar i sitt Europaarbete.

De påverkar även för en bra arbetsmarknadspolitik med en stark arbetslöshetsförsäkring och arbetsmarknadslagstiftning. De jobbar för ökad tillväxt, driver på i skattepolitiken och påverkar och bevakar anställningsformer och villkor. De verkar även för att allt fler ska få högskoleutbildning eftersom de där ser ett tydligt behov.

Traditionellt har TCO sagt sig representera det samlade tjänstemannaintresset. Dock är idag över hälften av dess medlemmar högskoleutbildade, vilket har gjort att TCO idag säger sig representera akademiker, högskoleutbildade och andra professionella på arbetsmarknaden. TCO säger själva om sitt uppdrag att:

”TCOs uppgift är att med utgångspunkt i arbetslivet ge röst åt professionella och välutbildade människors krav på trygghet och välfärd. TCO arbetar för en bra arbetsmiljö och vill skapa ett mänskligt arbetsliv med tid, lust och utrymme över för familj, kultur och samhällsengagemang.”

TCO förhandlar gemensamt fram förmåner för medlemsförbundens medlemmar. Ett exempel är de förmånliga bolån hos SEB och Nordea som medlemmar har tillgång till.

TCO jobbar även med kvalitetsmärkning av IT-produkter genom märkningen TCO Certified. Verksamheten för TCO Certified drivs av ett helägt dotterbolag som heter TCO Development som arbetar helt och hållet för hållbar utveckling inom IT.

För att få TCO-märkning måste en produkt uppfylla krav på socialt ansvar och miljöegenskaper – från tillverkning, under användning och i sluthantering. Idag kan följande produkter få TCO-märkning om de uppfyller kraven: stationära datorer, bärbara datorer, allt-i-ett-datorer, bildskärmar, smartphones, projektorer och headsets. Innan en produkt blir certifierad testas de noga utefter kraven i TCO Certified, och om produkten blir godkänd utfärdas ett certifikat som gäller i två år.

Rulla till toppen