Tjänstledighet

Tjänstledighet

När du vill behålla ditt jobb men behöver ta en längre ledighet från det för att göra något annat är tjänstledighet en väg att gå. Det här är obetald ledighet som heller inte ger dig någon semesterlön. Tryggheten med tjänstledigheten ligger i att du har en tjänst att återvända till då du är klar med en kurs eller med något annat som kan ligga till grund för den här typen av ledighet från jobbet.

Har du rätt till tjänstledighet?

Enligt svensk lag har du rätt till tjänstledighet om du ska studera. Det finns även andra tillfällen då du enligt lag har rätt till den här typen av arrangemang. Många arbetsgivare ser fördelen med tjänstledigheten och är hjälpsamma med att ge den. Det är inte ovanligt att du får den beviljad av din arbetsgivare trots att din anledning inte har något lagligt underlag.

Rimliga anledningar

Det finns som sagt mer än studier som ger dig rätten till att ta tjänstledigt. De allra vanligaste anledningarna är:

Studier

Studieledighetslagen reglerar din rätt att ta ledigt från jobbet för att studera. För att ha denna rätt ska du dock ha haft en anställning under det senaste halvåret eller ha varit anställd sammanlagt 12 månader hos samma arbetsgivare under de senaste två åren.

Du får ledigt för själva studietiden. Om det är fulltidsstudier räknas det som fulltids arbetsdag, men deltidsstudier ger dig bara ledigt för deltid. Under resterande timmar har du, enligt svensk lag, plikt att fortsätta jobba. Dessutom ska du vara medveten om att du måste hålla dig till samma studier under hela ledigheten.

Vård av anhörig

Du kan få ledigt i upp till 100 dagar för att ta hand om en närstående som behöver vård. Om du kommer att dela på vårdansvaret med flera måste ni också dela på de timmar som ni kan få tjänstledigt för denna vård.

Starta eget

Om du vill driva din egen verksamhet har du enligt lag rätt att ta tjänstledigt för detta. Om du har varit anställd under minst 6 månader hos samma arbetsgivare kan du ta ledigt för att testa dina vingar som entreprenör.

Om du vill testa ett annat jobb är det möjligt att din arbetsgivare går med på ledighet för detta. Men det finns inget i lagen som säger att du har rätt till ledigheten bara för att du vill jobba någon annanstans utan att riskera att förlora ditt första jobb.

Ledigt för att resa

Många längtar utomlands och tänker att det kunde vara smart med tjänstledigt för att kunna resa lite längre bort. Din arbetsgivare har enligt lag ingen skyldighet att bevilja dig tjänstledigt i detta syfte. Det kan dock vara så att du får ja för resandet och då är det viktigt att förstå att du måste hålla dig till den period som ni kommer överens om.

Hur ansöker du om tjänstledigt?

Du fyller i en blankett som du kan hitta mall för online. I den talar du om vem du är och vem din arbetsgivare är. Dessutom anger du orsak och period för tjänstledigheten. Blanketten ska sedan skrivas under av arbetsgivaren som godkänner din tjänstledighet.

Rulla till toppen